Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı

Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı
Eski İstanbul hayatını bütün detaylarıyla ilk defa matbuat hayatına taşıyan muharrir Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey (1842-1928)’dir. Mahallerden saraya kadar geniş bir yelpaze içinde eski halk inançlarından eğlencelere, doğum âdetlerinden kahvahanelere, devlet adamlarından musikişinaslara, meddahlardan şairlere, tulumbacılardan esrarkeşlere, tarikatlardan ticaret hayatına kadar eski İstanbul’un renkli hayatı ve bu hayatın kahramanlarıyla ilgili orijinal bilgi ve tespitleri, onun 1920-1925 arasında Peyâm-ı Sabâh başta olmak üzere çeşitli gazete ve mecmualarda yayınlanan yazılarında bulmak mümkündür. XIX. yüzyıl merkez alınarak yazılan ve anlatılan dönemle ilgili folklorik, tarihî ve sosyolojik pek çok malzemeyi ihtiva eden, meşhur olmuş ya da gölgede kalmış kahramanlarıyla eski İstanbul’u günümüze taşıyan bu yazılar ilk defa yeni harflere aktarılarak okuyucuya sunulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir