İktidar Mücadelesi / İslam Tarihinin İlk Asrında

İktidar Mücadelesi / İslam Tarihinin İlk Asrında
Hz. Peygamber’in (s) vefatından sonra Müslümanlar, siyaset ve zenginlikle büyük bir imtihan yaşadılar. Ashabın ileri gelenleri, karşılaştıkları ilk problemleri derin bir krize yol açmadan atlattılar. Râşid Halifeler döneminin son yıllarında ise büyük bir kriz patlak verdi. ‘Birinci fitne dönemi’ dediğimiz bu dönemin başlarında üçüncü halife Hz. Osman’ın öldürülmesi, önü alınamaz gelişmeleri tetikledi. Hz. Ali, hilafet dönemini krizi çözmekle uğraşarak geçirdi; ancak başarılı olamadı.
Hz. Ali’nin bir suikast sonucu hayatını kaybetmesinden sonra Kûfe’de yerine seçilen Hz. Hasan, kısa bir süre sonra Muâviye lehine hilafet hakkından vazgeçti. Bu durum, İslâm dünyasında ilk defa karşılaşılan bir gelişme olup dünya tarihinde de örneği çok değildir. Muâviye, bu fedakârlıkla eline geçen önemli fırsatı, İslâm ümmetinin birliğini geliştirerek daha ileriye taşımak yerine Ümeyyeoğullarının iktidarını pekiştirme yönünde kullanmayı tercih etti.
Elinizdeki kitap, dönemin iki siyasî aktörü olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in hayatlarının ele alındığı iki ana bölümden oluşmakta ve ‘ikinci fitne dönemi’ diye adlandırılan bu dönemi, ehl-i beytin bu iki önemli simasının hayatları ve siyasî mücadeleleri çerçevesinde ele almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir