Nitel Verileri Yorumlama

Nitel Verileri Yorumlama
Bu yeni basım kapsamlı bir gözden geçirme ve yazma sürecinin ürünüdür.
Dördüncü basımı okuyanların yorum ve değerlendirmelerinden yola çıkarak aşağıdaki
değişiklikleri yaptım:
• ‘Kaç vakaya ihtiyacım var?’ mahiyetindeki süreğen meseleyi ele almak üzere
durum çalışmalarından genellemelere ulaşmayı kapsayan yeni bir bölüm
ilave ettim.
• Kitabın genel düzenlemesi basitleştirildi: Şimdi yalnızca üç ana kısım var
ve nitel araştırmalar nasıl daha inanılır hale getirilebilir konusu, durum
çalışmalarıyla ilgili bölümün hemen arkasına daha erken bir konuma alındı.
• Kitabın tamamı boyunca iki nitel araştırma modeli tutarlı olarak ele alındı:
Natüralizm ve yapılandırmacılık. Güncel yaklaşım ve kullanımla uyumlu
olan bu işleniş tarzının öğrencilerin kitabı okumalarını ve takip etmelerini
kolaylaştırdığına inanıyorum.
• İşletme, eğitim, sosyal hizmet ve coğrafya kadar sağlıkla ilgili çalışmaları
da kapsayan yakın zamanlarda yapılmış birçok durum incelemesi örneği
kitaba dâhil edildi.
• ‘Netnografi’ de dâhil olmak üzere internet verilerine dayalı araştırmalara
çok daha fazla önem verildi (Kozinets, 2010).
• Birinci Bölüm ‘araştırma’nın ne anlama geldiğini ana hatlarıyla ortaya koyan
yeni bir giriş sunuyor.
• İkinci Bölüm şimdi karma araştırma yöntemleri hakkında bir tartışmayı da
içeriyor.
• Altıncı Bölüm internet araştırmalarında etik konusunu kapsamlı olarak tartışırken
Dokuzuncu Bölüm de netnografi hakkında yeni bir kısım içeriyor.
• Onuncu Bölüm kurumsal dokümanlar (ortak sosyal sorumluluk konusu ele
alan bir tartışma da dâhil olmak üzere) ile günlük yaşama dair belgeler (örneğin
bloglar ve günlükler) hakkındaki yeni alt başlıkları ele alıyor.
• On Üçüncü Bölüm araştırma raporu yazma işinin doğrusal olarak ilerleyen
bir süreç olmadığını açık ve net olarak ortaya koyuyor.
• On Dördüncü ve On Beşinci Bölümler çeşitli sosyal bilim disiplinlerinde
yapılmış araştırmalardan seçilen vaka örnekleriyle zenginleştirilerek konuların
daha anlaşılır hale getirilmesi sağlanmıştır.
• Alıştırma numaralarının kırmızı olarak yapıldığı yerlerle ilgili olarak kitabın
yardımcı-destekleyici internet sitesinde örnek bir cevap var demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir