İslami Finans Endüstrisinde Yaratıcı Şer’î Uygunluğun Analizi

İslami Finans Endüstrisinde Yaratıcı Şer’î Uygunluğun AnaliziYaratıcı şer‘î uygunluk, şeriatın lafzına uyan ancak şeriatın amaçlarına uygun olmayan olarak tanımlanabilir. Alkhamees bu çalışmasında Suudi Arabistan ve Birleşik Krallık’taki düzenleyici yaklaşıma odaklanarak İslami finans sektöründeki yaratıcı şer‘î uygunluk konusunu ayrıntılı olarak incelemiştir. Ayrıca yaratıcı şer‘î uygunluğun İslam hukuku için yeni bir olgu olup olmadığını, şer‘î uygunluk tartışmalarında hîle kavramının yerini ve kullanımını tartışmıştır. Yazar, günümüzde İslami finansta en çok kullanılan uygulamalardan biri olan teverruk’u yaratıcı şer‘î uygunluk…

"İslami Finans Endüstrisinde Yaratıcı Şer’î Uygunluğun Analizi"