Contemporary Issues In Managent And Organization Pronciples And Implications

Contemporary Issues In Managent And Organization Pronciples And ImplicationsThe book is meant to serve researchers, practitioners and course instructors in the field of management and organizations. In general, individuals interested in the current issues in management and organizations will find something of interest in this book.

"Contemporary Issues In Managent And Organization Pronciples And Implications"

Enerji ve Çevre Ekonomisi

Enerji ve Çevre EkonomisiENERJİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KAVRAMSAL BOYUTTEORİK PERSPEKTİFTEN ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİLİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ KAPSAMINDA GÜNEŞ ENERJİSİNİN ÖNEMİÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİDOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜMENİN ÇEVRE KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİTÜRKİYE’DE HİDROELEKTRİK ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINDA POLİTİK İSTİKRARIN ROLÜNÜN İNCELENMESİSANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ VE HAVA KALİTESİ ARASINDAKİ ZAMANLA DEĞİŞEN BOOTSTRAP GRANGER NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: KİRLİLİK SIĞINAĞI HİPOTEZİ TÜRKİYE ÖRNEĞİTİCARİ LİBERALİZASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLİŞKİSİG-7 ÜLKELERİNDE…

"Enerji ve Çevre Ekonomisi"

Türkiye Ekonomisi

Türkiye EkonomisiÜnite 1: TÜRKİYE’NİN İKTİSAT TARİHİÜnite 2: EKONOMİDE BÜYÜME VE BÜYÜME MODELLERİÜnite 3: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖNDE GELEN SEKTÖRLERÜnite 4: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖDEMELER DENGESİ VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞIÜnite 5: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VE PARA POLİTİKALARIÜnite 6: TÜRKİYE’DE DÖVİZ PİYASASI VE POLİTİKALARIÜnite 7: TÜRKİYE’DE FİNANS PİYASALARIÜnite 8: TÜRKİYE’DE ENFLASYON SORUNSALIÜnite 9: TÜRKİYE’NİN İSTİHDAM YAPISI VE İŞSİZLİK SORUNUÜnite 10: TÜRKİYE’DE BORÇLANMA VE BORÇ YAPISIÜnite 11: TÜRKİYE’DE KAMU EKONOMİSİ VE MALİYE POLİTİKALARIÜnite 12: EKONOMİK KRİZLER VE TÜRKİYEÜnite 13:…

"Türkiye Ekonomisi"

Sosyal Ağ Analizi

Sosyal Ağ AnaliziBİRİNCİ BÖLÜMAĞ BİLİMİAğ BilimiİKİNCİ BÖLÜMSOSYAL AĞ ANALİZİ İŞLETME UYGULAMALARIİlçe Sanayi ve Ticaret Ağı ve Sektörel AnalizRassal Ağlarda Merkezilik Derecesi Üzerine Bir Simülasyon ÇalışmasıSosyal Ağ Analizi ile Tüketicilerin Çapraz Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi: Türkiye’de Bir Süpermarket Üzerine UygulamaYapay Sinir Ağları ve Sosyal Ağ Analizi Yardımı ile Türk Telekomünikasyon Piyasasında Müşteri Kaybı AnaliziSosyal Medya Konusundaki Çalışmaların Geçmişi ve Geleceği: Sosyal Ağ Analizi ile bir UygulamaWeb Arama Trafik Bilgisiyle Marka Algısının Tahmin Edilmesi  

"Sosyal Ağ Analizi"

Pazarlama

PazarlamaİÇERİK• Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi Ve Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi• İlişkisel Pazarlama Ve Müşteri Değeri• Pazarlama Ve Toplum• Pazarlama Çevresi• Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazarlama Araştırmaları• Pazarlar Ve Davranışları• Pazarlama Yönetimi Ve Pazarlama Planı• Ürün Yönetimi• Fiyat Ve Fiyat Kararlarının Yönetimi• Dağıtım Kanalları Ve Lojistik• Pazarlama İletişimi• Pazarlamada Güncel Uygulamalar

"Pazarlama"

Küreselleşme ve Ulus Devlet

Küreselleşme ve Ulus DevletKüreselleşe ve Ulus DevletSermaye akımlarının ulus devletin bağımsız makroekonomik politika uygulama yeteneğine etkileri: Türkiye örneğiKüreselleşme ve ulus devlet bağlamında dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve Türkiye’deki gelişimUluslararası ticarete kültürün etkisi ve TürkiyeKüreselleşmenin güvenlik boyutu

"Küreselleşme ve Ulus Devlet"

Yükselen Piyasalar Ekonomisi

Yükselen Piyasalar EkonomisiYükselen Piyasalar Ekonomisi(Ukrayna, Tayland, Malezya Ve Peru)Yükselen Piyasalar Ekonomisi(Bangladeş, Endonezya, İran, Mısır)Geçiş Ekonomilerinden Yükselen Piyasa Ekonomilere:Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan EkonomileriYükselen Piyasalar Ekonomisi Türkiye Ve Suudi Arabistan ÖrneğiYükselen Piyasalar Ekonomisi(Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Kolombiya, Yunanistan)Brıcs Ekonomilerinin Makroekonomik Performansılarının DeğerlendirilmesiÜzerinden Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme; Filipinler, Fas, Vietnam, Arjantin ÖrnekleriYükselen Piyasalar Ekonomisi (Meksika, Şili, Nijerya, Pakistan)

"Yükselen Piyasalar Ekonomisi"