Sınıftan Sınıfa & Fabrika Dışında Çalışma Manzaraları

Sınıftan Sınıfa & Fabrika Dışında Çalışma Manzaralarıİşçi/emekçi kavramı, hâlâ öncelikle fabrikayı, atölyeyi, kısacası modern endüstriye özgü üretim ve çalışma ilişkilerini çağrıştırıyor. Büyük sanayi üretiminin yerini yeni teknolojilere bırakıyor olmasının, işçi sınıfını önemsizleştirdiği hatta sona erdirdiği yanılsaması, biraz da bu çağrışımdan destek alıyor. Oysa, tek varlığı emek gücü olanların sayısı artmakta.Kapitalizmin esnek üretim örgütlenmesinin emek “piyasasında” yol açtığı büyük ayrışma, parçalanma ve çeşitlenme, global düzeyde oluşan “amele pazarını” görmeyi güçleştiriyor.Özellikle istihdamdaki payı gitgide artan hizmet sektörü,…

"Sınıftan Sınıfa & Fabrika Dışında Çalışma Manzaraları"

Ankara’nın Kamusal Yüzleri Başkent Üzerine Mekan-Politik Tezler

Ankara’nın Kamusal Yüzleri Başkent Üzerine Mekan-Politik TezlerAnkara’nın, “başkent” kimliğini ve ondan öte Cumhuriyet’i, ulus-devleti simgeleyen üç meydan: Kızılay – Ulus – Sıhhiye…1950’lere dek, Cumhuriyet’in kamusal mekanları idi bu meydanlar… Sonra, gitgide, bir yandan trafik kavşağına dönüştürülerek depolitize edildiler, bir yandan da “öngörülmemiş”, ya da “istenmeyen” bir çoğulculuğa alan açtılar. Ve Ankara’nın, kalabalıklara evsahipliği yapan bir başka kamusal mekanı: Yüksek Caddesi yaya bölgesi… Kentsel gündelik hayatın asli bir unsuru olan, kamusal bir mekanda “yürüme” deneyimi için…

"Ankara’nın Kamusal Yüzleri Başkent Üzerine Mekan-Politik Tezler"

Neden Avrupa Tarihi

Neden Avrupa TarihiElinizdeki bu kitapçık, tarihin ne kadar eğlenceli olduğunun, olabileceğinin küçük bir kanıtı. Huricihan İslamoğlu’nun çerçevesini çizdiği, Avrupa tarihinin değişik veçhelerinden yola çıkan üç tebliğ etrafında yürütülen tartışma, Avrupa tarihinin özelliklerinden çok daha fazlasını sunuyor. Modernliğin tarihsel gelişme süreci ve bu süreçte Avrupa’nın ne ölçüde benzersiz/biricik olduğu meselesi, sürekli etrafında dönülen tartışma odağını oluşturuyor. Kitaptaki üç yazı da, bu genel tartışmayı değişik açılardan tahrik ediyor. Neden Avrupa Tarihi?, önemli teorik sorular içeriyor, ama en…

"Neden Avrupa Tarihi"

İcad Edilmiş Şehir : Ankara

İcad Edilmiş Şehir : AnkaraAnkara’nın geçirdiği fiziksel ve söylemsel inşa süreçlerini kurumların ve insanların hikâyelerine eşlik ederek anlatan İcad Edilmiş Şehir: Ankara bozkırın ortasındaki şehre farklı ilgi alanlarından, disiplinlerden ve açılardan bakan araştırmacıların, yazarların katkılarıyla oluşturulmuş çok sesli ve renkli bir çalışma.. Yazılarda ev içlerine de giriliyor, okullara da… Kâh tribünlerde bağırılıyor, kâh türbelerde mum yakılıyor, kâh sinema sinema geziliyor… Eski zamanlardan günümüze Ankara kurumları, iklimi, mimari biçimleri, yaşam tarzları, kültürel ve sanatsal birikimi, resmî ve…

"İcad Edilmiş Şehir : Ankara"

İzmir 1830-1930 Unutulmuş Bir Kent mi? & Bir Osmanlı Limanından Hatıralar

İzmir 1830-1930 Unutulmuş Bir Kent mi? & Bir Osmanlı Limanından Hatıralar1922’deki büyük yangın, İzmir’in tarihinde önemli bir kırılma noktası oluşturur. Bu olay, 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun en ihtişamlı şehirlerinden biri sayılan İzmir’i karanlık bir unutulma dönemine hapseder. Yine de, bu parlak liman şehri kendi küllerinden yeniden inşa olmayı başardı.Elinizdeki kitap, daha çok bu yangından önceki İzmir’i, yani Osmanlı İzmir’ini inceliyor. Tabii, İzmir’i İzmir yapan kentlileri esas alarak: Müslüman halk için burası, nüfusun büyük bir…

"İzmir 1830-1930 Unutulmuş Bir Kent mi? & Bir Osmanlı Limanından Hatıralar"

Sanat / Cinsiyet & Sanat Tarihi Ve Feminist Eleştiri

Sanat / Cinsiyet & Sanat Tarihi Ve Feminist EleştiriYakın geçmişe kadar müze koleksiyonlarına ve sanat tarihi kitaplarına baktığımızda, tarih boyunca hemen hiç kadın sanatçının yaşamamış olduğu, yaşamışsa da herhangi önemli bir sanatsal katkıda bulunmadığı kanısına varabilirdik. Bugün durum pek de öyle değil. ABD ve Avrupa’da 1960’lı yıllardan itibaren yaşanan toplumsal feminist dalga, çok geçmeden etkisini sanat pratiği ve kuramında da gösterdi. Başta Linda Nochlin’in çığır açıcı makalesi “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” olmak üzere,…

"Sanat / Cinsiyet & Sanat Tarihi Ve Feminist Eleştiri"

Devlet Sistem ve Kimlik & Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar

Devlet Sistem ve Kimlik & Uluslararası İlişkilerde Temel YaklaşımlarSoğuk Savaş döneminin sona ermesi, klasik anlamıyla uluslar arası ilişkileri altüst ederken, uluslar arası ilişkiler kavramı üzerine de yeni tartışmalar başlattı. Devlet, Sistem ve Kimlik söz konusu tartışmalara katkı niteliğindeki çalışmalardan oluşan önemli ve yeni bir derleme. Atilla Eralp, İhsan Dağı, Fuat Keyman, Necati Polat, Oktay Tanrısever, Faruk Yalvaç ve Nuri Yurdusevin makaleleriyle.

"Devlet Sistem ve Kimlik & Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar"

Devletle Kalkınma & Fikret Şenses’e Armağan

Devletle Kalkınma & Fikret Şenses’e ArmağanDevletle Kalkınma, devletlerin iktisadi kalkınma süreçlerindeki rollerinin yeniden gündeme geldiği günümüzde Türkiye örneğini merkeze alıyor ve farklı ülke deneyimleriyle zenginleştirerek çok boyutlu bir yaklaşım sunuyor. “Değerli bir yazar grubunun katkılarıyla, devletin kalkınma süreçlerindeki rolünü farklı boyutlarıyla ve ülke örnekleriyle inceleyen önemli bir çalışma. Bu alanda Türkçe yazına öncü nitelikte bir katkı olduğunu düşünüyorum. Kitabın Fikret Şenses’e armağan edilmiş olması ayrı bir anlam taşıyor.”Ziya Öniş, Koç Üniversitesi “Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli iktisatçılarından Fikret…

"Devletle Kalkınma & Fikret Şenses’e Armağan"

Kenarın Kitabı & Arada Kalmak, Çeperde Yaşamak

Kenarın Kitabı & Arada Kalmak, Çeperde YaşamakHer şehirde varlar: Kenarda yaşayanlar… Türlü türlü: Kenara itilenler var, mecburiyetten kenara çekilenler var, bile isteye kenara kayanlar var.Kenarın Kitabı, şehirlerin kentsel sahnesinin kenarlarına bakıyor. Kentsel dönüşümün gözden ıraklaştırılan sahne arkalarına bakıyor.Seyyar satıcılar… Kenar mahallelerin ve “Allah’ın unuttuğu yerlere” kurulan TOKİ konutlarının kadınları… Çinçin gibi namlı mahallelerin suçlulukla damgalanmış çocukları… “Markalaşma” peşindeki kentsel turizmin “ayak altından çekilsin” istedikleri…Ankara’nın yok edilmiş, unutulmuş Ermenilerinin kenarda kalan izleri…Dış mahallelerin de dışındaki çöplükler,…

"Kenarın Kitabı & Arada Kalmak, Çeperde Yaşamak"

Suyun ve Rüzgarın Şehri: Çanakkale

Suyun ve Rüzgarın Şehri: Çanakkale“Çanakkale hem Anadolu’nun son noktası hem bir adalar bölgesi. Karasal yaşam biçimiyle ada kültürü bir arada varlığını sürdürüyor. Tarihin, şimdiki zamanları tutsak aldığı ender yörelerden biriyken, bugünü ve geleceği birçok şehirden farklı olarak özgürce kurgulamaya çalışan, bunun için çabalayan insanların da kenti. Bunun yanı sıra yeni zamanların yağmacı ve talancılarının dikkatini çeken, ormanlarını, sularını kaybetmekte olan; bir yandan da güneyi tüketen turizmcilerin arsızlıkla gözlerini diktiği bir bölge.” İbrahim Dizman Adı bir…

"Suyun ve Rüzgarın Şehri: Çanakkale"

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası İlişkiler TeorileriUluslararası ilişkiler, 20. yüzyılın başından günümüze ulus-devletlerin sayısının ve siyasi etkinliklerinin artması nedeniyle önemli birakademik disiplin haline geldi. Ulus-devletlerin birbirleriyle yaşadıkları yerel, bölgesel ve küresel sorunların ve bu sorunlara karşı üretilecek çözümlerin ele alındığı bir disiplin olmanın yanı sıra kendi teorisini de kuran bir disiplin olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını yaşadı. Çeşitli pakt, uzlaşma, ittifaklar kadar çatışma, ayrışma ve kamplaşmalar hususunda da bir akademik disiplin olarak ulusal çıkarlarla akademik objektiflik arasında kimi zaman bocalayan…

"Uluslararası İlişkiler Teorileri"