Gelişmiş Ülke Ekonomileri

Gelişmiş Ülke Ekonomileri(Arjantin, Kanada Ve Amerika Birleşik Devletleri)(Belçika, İsviçre Ve Slovakya)(Almanya, Hollanda Ve İngiltere)(İzlanda, Finlandiya, İsveç)(Yunanistan, İtalya Ve İspanya)(Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya)(Norveç, Danimarka, Litvanya)(Fransa, Avusturya Ve Lüksemburg)(İsrail, Kuveyt Ve Katar)(Japonya, Güney Kore Ve Singapur)(Avustralya, Hong Kong Ve Yeni Zelanda)Gelişmekte Olan Ekonomiler:Türkiye, Macaristan Ve Şili Örneği

"Gelişmiş Ülke Ekonomileri"

Alternatif Yakıtlar & Çevresel Atıkların İçten Yanmalı Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi

Alternatif Yakıtlar & Çevresel Atıkların İçten Yanmalı Motor Yakıtı Olarak DeğerlendirilmesiFosil kökenli yakıtların hızla tükeniyor olması ve dünya nüfusunun artmasıyla birlikte enerji taleplerindeki artış, araştırmacıları alternatif enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. Küresel ısınma ve ekolojik kaygılar yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi ve kullanılması konusundaki ilgiyi her geçen gün biraz daha artırmaktadır. Aynı zamanda içten yanmalı motorlarda kullanılabilen alternatif yakıtların üretim maliyetlerinin azaltılması için sürekli yeni araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, çevresel atıkların geri dönüşüm…

"Alternatif Yakıtlar & Çevresel Atıkların İçten Yanmalı Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi"

2020 DHBT Tafsilat Serisi Tüm Adaylar 10 Çözümlü Deneme

2020 DHBT Tafsilat Serisi Tüm Adaylar 10 Çözümlü DenemeDEĞERLİ ADAYLARIMIZ…  2020 DHBT TAFSİLAT SERİSİ Tüm Adaylar 10 ÇÖZÜMLÜ DENEME kitabımız DHBT – I ve DHBT – II sınavlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış TAMAMI ÇÖZÜMLÜ deneme kitabıdır. Kitabımızda 176 sayfa olup, büyük boy ve tamamı renkli şekilde 10 adet çözümlü deneme bulundurmaktadır. Deneme kitabımızın en belirgin özelliği DHBT – I ve DHBT – II seviyesindeki soruların AYRINTILI OLARAK çözülmüş olmasıdır. Bu sayede adayın konuya dair detayları tekrar…

"2020 DHBT Tafsilat Serisi Tüm Adaylar 10 Çözümlü Deneme"

Fransa

FransaFransa’yı gezen bir yolcuyu çarpan ilk özellik, ülkenin kırsal oluşunun yanı sıra gözalıcı bölgesel çeşitliliğidir. İklim, jeoloji, coğrafya ve kültürdeki kayda değer bölgesel farklılıklar ve bunların yarattığı efsanevi Fransız mutfağı ile şarapları…

"Fransa"

İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

İslam İktisadı Perspektifinden FaizKur’an’da ve hadis literatüründe ribâ olarak adlandırılan şey(ler)in katiyetle yasaklanmış olduğu konusunda Müslümanlar aksi yönde görüşlerine pek rastlanmamıştır. Tartışmaların ana eksenini ; ribânın tanımı, türleri, yasağın hikmeti ve kapsamı, günümüzdeki modern finans uygulamalarının ribâ yasağı açısından değerlendirilmesi, mevcut İslamî finansta ribânın yeri ve ribâ içermeyen alternatif finansal ürünlerin nasıl geliştirileceği gibi konular oluşturmaktadır.Elinizdeki bu kitap temelde günümüz iktisadi problemlerinde yer aldığı düşünülen pek çok sosyal, siyasal ve iktisadi soruna yol açan faiz…

"İslam İktisadı Perspektifinden Faiz"

Fındık İşletmeciliği

Fındık İşletmeciliğiİçerik Tarımsal Açıdan Fındık Ve YetiştiriciliğiFındık Ve Fındık İşletmelerinin Ekonomik RolüTürkiye’de Fındık İşletmelerinin Yönetimsel YapısıStratejik Bir Ürün Olarak Fındığın PazarlanmasıFındık İşletmelerinde Maliyet Unsurları Ve Tms 16 Kapsamında Muhasebe UygulamalarıFındık İşletmelerinde Denetim SüreciTürkiye’de Fındık İşletmelerinin FinansmanıFındıkta Lisanslı Depoculuk Ve Ürün İhtisas BorsacılığıFındık Fiyatları Ve Gsyh Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Auto Regressive Distrubuted Lag Models (Ardl) Yöntemi İle Değerlendirilmesi

"Fındık İşletmeciliği"

Masal Masal İçinde Karakter Geliştiren Masallar

Masal Masal İçinde Karakter Geliştiren MasallarMasallar, çocukları eğlendirirken eğitir. Masallar sayesinde çocukların kelime hazinesi, hayal gücü, düşünme yeteneği, neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi gelişir.Küçük yaşlardan itibaren kendilerine masal okunan çocukların okuma alışkanlığını daha kolay kazandığı bilinmektedir.Bu bilgiler ışığında hazırlanan eserimizle çocuğumuz eğlenirken güzel karakter özellikleri de kazanacaktır.

"Masal Masal İçinde Karakter Geliştiren Masallar"

Siyasal Üzerine Konuşmalar

Siyasal Üzerine KonuşmalarSiyaset felsefesi ikircikli bir alan; felsefeciler yeterince felsefî bulmaz, siyasetçiler onda siyaset görmez. Her bir cüz’ünün verimlerinden yararlanmaya açık, gerek felsefenin gerek siyasetin imkânlarından istifadeye hazır olsa da hüviyeti sorulunca yurtsuzluğu faş olur. Bu disipliner yurtsuzluk siyaset felsefesi için bir lanet mi, yoksa bir vaat mi söylemesi zor. Lakin ayakları bu iki âlemden yalnızca birine basanların diğerine uzandığında zora düştüklerini söylemek öyle zor değil. Siyasette yahut salt siyaset biliminde durup felsefî düşünceye sırtını…

"Siyasal Üzerine Konuşmalar"