2022 Genel Yetenek Genel Kültür Ezberbozan Tarih Soru Bankası

2022 Genel Yetenek Genel Kültür Ezberbozan Tarih Soru BankasıSevgili Adaylar,Bu kitap Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 27 soruyu  uygun bir süre zarfında ve hatasız çözebilmeniz için hazırlanmıştır.Kitabımız, her soru için anlaşılır bir dilde hazırlanmış çözümlü anlatım ve açıklamalar içermektedir. Çalışmalarınız süresinceQR kod ile erişebileceğiniz soru çözümlerinden yararlanmanız, konulara dair bilgilerinizipekiştirmenizive konuları tüm ayrıntıları ile öğrenmiş olmanızı sağlayacaktır.Soruların çeşitliliği tercih edilirken en çok zorlandığınız soru tipleri, ÖSYM’nin…

"2022 Genel Yetenek Genel Kültür Ezberbozan Tarih Soru Bankası"

İhvan-ı Safa Risaleleri 2

İhvan-ı Safa Risaleleri 2İhvan-ı safa Risaleleri’nin bu cildinde değişik yönleriyle Cisimsel-Doğal Bilimler üzerinde durulmaktadır. Doğal bilimlerin kendi ilgi ve çalışma alanları dahilinde olduğu ifade edilerek, bu bilimlerin temelini, madde, suret, hareket, zaman, mekan ve bunların birbiriyle ilişkisinin oluşturduğu hatırlatılmaktadır. Birinci risalede, bu beş temel unsur değişik açılardan ele alınmaktadır. İkinci risale, “ahlakın olgunlaştırılması konusunda sema ve alem” adını taşımaktadır. Burada, hava, ateş, toprak ve su gibi kadim felsefede evreni oluşturduğu düşünülen dört ana unsur (anasır-ı…

"İhvan-ı Safa Risaleleri 2"

İslam Ansiklopedisi 37. Cilt

İslam Ansiklopedisi 37. Ciltİslâmî ilimler, İslâm kültür ve uygarlığıyla ilgili A’dan Z’ye bütün terimler…İslâm dünyasında ilim, siyaset, sanat ve edebiyat alanlarında yetişmiş önemli şahsiyetler…İlim ve kültür hayatımıza değer katmış eserler…Fas’tan Endonezya’ya kadar bütün İslâm ülkeleri, önemli şehirler…Amerika’dan Rusya’ya, İngiltere’den Avustralya’ya kadar İslâmiyet ve müslüman azınlıklar… Leiden’de 1901-1939 yılları arasında üç Batı dilinde dört asıl ve bir ilâve ciltle birlikte beş ciltten oluşan bir İslâm ansiklopedisi (The Encyclopaedia of Islam) yayımlanmıştı. 6176 madde içeren bu eser…

"İslam Ansiklopedisi 37. Cilt"

İslam Ansiklopedisi 44.Cilt

İslam Ansiklopedisi 44.Cilt1983 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan ve ilk cildi 1988 yılında neşredilen TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) tamamen telif bir eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde listesi orijinaldir. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.226 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.855’e ulaşmaktadır. Ansiklopedi, İslâmî ilimlerle İslâm kültür ve medeniyetine ait kavramları,…

"İslam Ansiklopedisi 44.Cilt"

İslam Ansiklopedisi 34. Cilt

İslam Ansiklopedisi 34. Ciltİslâmî ilimler, İslâm kültür ve uygarlığıyla ilgili A’dan Z’ye bütün terimler…İslâm dünyasında ilim, siyaset, sanat ve edebiyat alanlarında yetişmiş önemli şahsiyetler…İlim ve kültür hayatımıza değer katmış eserler…Fas’tan Endonezya’ya kadar bütün İslâm ülkeleri, önemli şehirler…Amerika’dan Rusya’ya, İngiltere’den Avustralya’ya kadar İslâmiyet ve müslüman azınlıklar… Leiden’de 1901-1939 yılları arasında üç Batı dilinde dört asıl ve bir ilâve ciltle birlikte beş ciltten oluşan bir İslâm ansiklopedisi (The Encyclopaedia of Islam) yayımlanmıştı. 6176 madde içeren bu eser…

"İslam Ansiklopedisi 34. Cilt"

Kafalı Armağanı

Kafalı ArmağanıBütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilim ve kültür hayatı ile milletin yararına işler yapmış kişilere bir vefa borcu olarak armağan kitapları çıkarmak bir gelenektir. Bu yüzden bütün talebelerinin katılımıyla hocamızın adına bir armağan kitap hazırlanmıştır. Hatıra kitapları umumiyetle adına düzenlenen kişinin hayatından kesitlerle, yakınları tarafından anlatılan anılar ve ilmi makalelerden müteşekkil olmaktadır. “Kafalı Armağanı” da bu klasik çizgiler içerisinde tertip olunmuştur. Yani başta sayın hocamızın hayatı ve onunla ilgili hatıralar yer aldı, daha…

"Kafalı Armağanı"