Avrupa’da Solun Geleceği

Avrupa’da Solun GeleceğiAvrupa’da Solun Geleceği, gelişimi içinde hem akademik, hem de politiktir. Avrupa’da sosyal demokrasinin daha geniş çapta bir yeniden biçimlenme ve yenilenme sürecini betimlemektedir. Henning Meyer ve Jonathan Rutherford, bu kitapla Avrupa’da sosyal demokrasinin yeni ortak bildirisini kolektif olarak yazma görevini üstleniyorlar ve bunu yaparken de şuna inanıyorlar:“Güvenli, eşit ve adil bir gelecek yaratacak, iyi toplum ve daha eşitlikçi bir ekonomi öngörüsüne sahibiz. Fakat buna ulaşmak için kapitalizm hemen şimdi demokrasiye karşı sorumlu hale…

"Avrupa’da Solun Geleceği"

Kantindeki Politik Ekonomi & Türkiye Öğrenci Hareketlerinden Mekansal Bir Kesit

Kantindeki Politik Ekonomi & Türkiye Öğrenci Hareketlerinden Mekansal Bir KesitKantindeki Politik Ekonomi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bulunan Altkantin’in 1994– 2001 arasındaki sosyalleşmelerinin ve siyasallaşmalarının ürünü olan metinlerden ve görsel materyallerden oluşuyor. Çalışmada, Altkantincilerin, dönemin akademisyenlerinin ve entelektüellerinin üretimlerinden belli başlı örnekler yer alıyor. Kantin masalarında, yemek kuyruklarında, sınıflarda dağıtılan bildiriler, SBF duvarlarını kaplayan afişler, öğrencilerin çıkardıkları dergiler, bültenler, öğrenci hareketi üzerine yazılmış yazılar ve fotoğraflar dönemin öğrenci hareketini bir belgesel şeklinde sunuyor.

"Kantindeki Politik Ekonomi & Türkiye Öğrenci Hareketlerinden Mekansal Bir Kesit"

Yeni Türkiye Hakikatsiz Siyaset Soylu Yalan

Yeni Türkiye Hakikatsiz Siyaset Soylu YalanSiyasetçilerin, yeri geldiğinde yalanı bir araç olarak kullandıkları, tarihte sayısız örnekle sabittir. Bu durum en başından itibaren birçok düşünürün aklını meşgul etmiş, Platon, Machiavelli ve yakın tarihte Leo Strauss gibi birçok önemli ismi yalanın siyasetin harcında bulunduğunu ileri sürmeye, siyasetçilerin ve devlet yöneticilerinin halka en azından “devletin bekası” veya “toplumun selameti” adına “soylu” yalanlar söylemelerini meşrulaştırmaya itmiştir. Bu bakımdan Nazilerin dehşet verici propaganda aygıtı, Soğuk Savaş’ın taraflarının yıllarca yürüttükleri propaganda…

"Yeni Türkiye Hakikatsiz Siyaset Soylu Yalan"

Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna

Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna1. Bölüm: Rusya’da İç Politika Aktörleri ve Temel Sorunlar-Feryal Kalkavan / Rusya Federasyonu’nda Federalizm ve Ünitarizm Tartışmaları-Vladimir Gelman / Rusya’da Demokratik Geçiş Süreci ve Bölgeler Politikasının Karşılaştırması-Bağırcan Tumbektov / Rusya Federasyonu Dışındaki Rus Azınlıkların ve Rusça Konuşan Toplulukların Durumu-Andrei Korobkov / Soyvet Sonrası Göç Hareketlerinin Oluşumunda Etnik ve Mesleki Etkenler-Merdanguli Agayev / Rusya Federasyonu’nda Etnik Kökenli Suç Örgütleri ve Organize Suçlar…

"Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna"

Postyapısalcılık

PostyapısalcılıkPostyapısalcı metodoloji önemli ölçüde özne sorunu etrafında şekillendi. Postyapısalcılar yapısalcı düşünüşün öznenin önemini gizleyen bir anlamlandırma tarzına karşılık geldiği iddiasındaydılar. Yapısalcılığın sunduğu analiz çerçevesi bir dizi ciddi etik ve epistemolojik sorunu beraberinde getiriyordu. Örneğin nesnel süreçlere aşırı şekilde değer verilmesi özneyi değersizleştiriyordu. Ayrıca gerçeği yapı olarak örgütlemek oldukça sorunlu bir uğraştı. Kesinliği elde etmek uğruna yapılanlar oluşu ve çokluğu parçalıyordu. Postyapısalcı yakınma 19. yüzyılın son çeyreğinde formüle edilen Nietzsche felsefesinde kendine yer buldu. Ancak bu…

"Postyapısalcılık"

1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim

1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve DeğişimToplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme  Faruk Alpkaya • İktisadî Yapılar, Türkiye ve Değişim Serdal Bahçe ve Benan Eres •  Cumhuriyet Döneminde Siyasal Gelişmeler: Tarihsel-Sosyolojik Bir Değerlendirme Alev Özkazanç • Türkiye’de Anayasal Düzen: 1920-2012 Murat Sevinç • Türkiye Nüfusunda Yeni Eğilimler: Görünüm, Sorunlar, Politikalar Bülent Duru • Türkiye’nin Etnik Yapısı Suavi Aydın • Osmanlı İmparatorluğu’ndan Modern Türkiye’ye Cinsiyet Rejimi: Süreklilik ve Kırılmalar Ayten Alkan ve Serpil Çakır • Modernleşen Türkiye’de…

"1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim"

Ölümün Toplumsal Tarihi

Ölümün Toplumsal TarihiBu zamana kadar ölümle ilgili sahip olduğumuz bilgi ve deneyimler, yaşamın sonundaki ölüm ve toplumsal sorumlulukla ilgili eski görüşler tarafından şekillendirilmiştir. İşte bu kitap, insanın ölümünü konu alan beşeri ve klinik bilimler yazınının geniş bir incelemesidir. Kitabın yaklaşımı, konuyu tarihi, tıbbi ve küresel bağlam içinde ele almaktır. Kitapta, ölüm, öbür dünyaya yolculuk olarak tanımlanan kökeninden, yerleşik toplumlardaki “iyi ölüm” veya “iyi yönetilmiş” ölüm olgularına kadar incelenerek,açıklanıyor. Allan Kellehear okuru, ölümün öbür dünyaya yapılan…

"Ölümün Toplumsal Tarihi"

AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu

AKP Kitabı Bir Dönüşümün BilançosuNeden AKP hakkında bir kitap?2002 yılında başlayan AKP iktidarı dönemi, Türkiye yakın tarihinin önemli bir dönemeci olarak anılacak. AB’ye giriş süreci, dinin siyasallaşması, küresel ekonominin gerekleri, serbest piyasanın zorunlulukları, yerel sermayenin istemleri, parti tabanının beklentileri gibi etmenlerin yönünü belirlediği bu yıllar kapsamlı bir dönüşüm seferberliğini simgeliyor. “AKP Kitabı”, söz konusu sürecin ekonomik ve toplumsal düzeydeki etkilerini farklı toplumsal sınıf ve katmanlar açısından çözümleme kaygısının bir sonucu olarak ortaya çıktı.Din‐siyaset ilişkileri, uluslararası…

"AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu"

Jean Jacgues Rousseau ve Uluslararası İlişkiler

Jean Jacgues Rousseau ve Uluslararası İlişkilerRousseau’nun uluslararası ilişkilerle ilgili görüşlerini realist kuram çerçevesinde incelemek gelenek haline gelmiştir. Ancak bu incelemelerde, onun genel siyaset felsefesi ile uluslararası ilişkiler hakkındaki düşünceleri birbirinden ayrılmış ve bir bütün olarak değerlendirilmemiştir. Rousseau’nun sosyolojik realizmi bizi uluslararası ilişkiler kuramıyla ilgili çok farklı sonuçlara götürmektedir. Rousseau sivil toplumun bir eleştirmeni idi. Toplumsal eşitsizliği, şiddetin ve devletler arası savaşların temeli olarak görüyordu. Rousseau’ya göre devlet bir kurum olarak bu eşitsizliği yeniden üreten bir…

"Jean Jacgues Rousseau ve Uluslararası İlişkiler"

Değişen Karadeniz’i Anlamak

Değişen Karadeniz’i AnlamakSiyaset Bilimci Deniz Yıldırım ve Evren Haspolat, daha önce yine yayınevimizden çıkan Değişen İzmir’i Anlamak başlıklı derleme çalışmalarında izledikleri yöntemi bir kere daha izliyor ve bu kez Karadeniz’in dönüşümünü sosyal, ekonomik ve siyasal yönleriyle anlamamıza katkı verecek, güncelle teoriyi harmanlayan bir bakışla birbirini bütünleyen makaleleri okuyucunun dikkatine sunuyor. Bu açıdan Değişen Karadeniz’i Anlamak, Değişen İzmir’i Anlamak’tan sonra serinin ikinci kitabı olarak da görülebilir.Karadeniz’in değişimini sadece coğrafi bir bölgeye sıkıştırmayan, Karadeniz’i bugün Türkiye siyasetinde,…

"Değişen Karadeniz’i Anlamak"

Toplumsal Analizler Ekseninde Kent Fragmanları

Toplumsal Analizler Ekseninde Kent FragmanlarıGünümüzde kentler ve kent yaşamı, konuyla ilgili çoğu sosyal bilimcimizin çeyrek yüzyıl öncesine kadar yaptığı gibi, kenti tanımlayan bazı temel ölçütleri devreye sokarak incelenebilecek bir alan olmaktan uzaktır. Bu durumun anlaşılması kolay ilk nedeni; çağcıl kentlerin aldığı yeni görünümlerle, yani kentsel evrimleşme süreciyle ilgilidir. Yeni kent formları, teknolojik gelişmeler ve küresel dönüşümler tarzındaki yapısal unsurlarla birlikte, kentsel gündelik hayat ilişkilerinin değişen seyri, iş ve ev yaşamındaki fail odaklı yeni yapılanmalar, hem…

"Toplumsal Analizler Ekseninde Kent Fragmanları"