1934 Trakya Olayları

1934 Trakya Olayları1930’lu yıllarda başta Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ olmak üzere Trakya’nın önemli vilâyet ve ilçelerinde kayda değer sayıda bir Yahudi nüfusu yaşamaktaydı. Onlarca yıldan beri Müslüman komşularıyla sükûnet içinde yaşayan Trakyalı Yahudilerin bu sakin hayatları, 1934 yılının Haziran ayının son günleri ile Temmuz ayının ilk günlerinde aniden sona erecekti. Birkaç gün boyunca süren tehdit ve şiddet eylemlerinin sonunda Yahudiler, evlerini ve eşyalarını terk etmek veya yok pahasına satmak zorunda kalarak İstanbul’a kaçacak, ortam yatıştıktan…

"1934 Trakya Olayları"

Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar

Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni YaşamlarTürkiye Toplumu 1980’den bu yana çok hızlı bir dönüşüm geçirdi. Serbest piyasa ekonomisinin hakimiyetiyle birlikte tüketim, insanların kimliklerini belirleyen en önemli unsur haline geldi. Gündelik yaşam renklendi ve Amerikanlaştı. Eskiden görünmez olmaya çalışan işadamları imaj restorasyonuna giderek her gün gazetelerde boy göstermeye ve “entelektüel” muamelesi görmeye başladılar. Gazeteciliğin tanımı değişti ve iktidarı temsil edenlerle içli dışlı olan gazeteci tipi türedi. Yaşam tarzı yazıları ve Avrupai ve…

"Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar"

The Attempted Pogrom Against Turkish Jews of Thrace June-July 1934

The Attempted Pogrom Against Turkish Jews of Thrace June-July 1934In the 1930’s various cities of Eastern Thrace in Turkey, such as Edirne, Kırklareli, Çanakkale, were cities.where important Jewish Communities lived and thrived in businesses. In late June and early July 1934, during ten days, these peaceful Jewish settlements were suddenly attacked, houses and businesses were pillaged. This book gives a short analysis of this quasi pogrom together with first hand testimonies of eyewitnesses, Jewish Telegraphic Agency’s…

"The Attempted Pogrom Against Turkish Jews of Thrace June-July 1934"

Tabutluklar, Sansaryan Han ve İki Emniyet Müdürü

Tabutluklar, Sansaryan Han ve İki Emniyet MüdürüBalat Fırınları, Tabutluklar, Sansaryan Han. 1940’lı yıllara damgasını vurmuş bu üç deyim İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbullu Yahudilerin, Turancılıkla suçlanan milliyetçilerin ve komünistlikle suçlanan solcuların korkulu rüyasıydı. “Balat fırınları” İstanbullu Yahudilerin ortak hafızasında “Naziler Türkiye’yi işgal ederse bizleri yakmak için Balat’ta fırınlar hazırlanmıştı” söylencesiyle yer etti. “Tabutluklar” ve “Sansaryan Han” ise gerek 1944 Türkçülük – Turancılık Davası’nda gözaltına alınan milliyetçi gençlerin, gerekse komünist faaliyetlerde bulunmakla suçlanan solcuların unutmaları mümkün…

"Tabutluklar, Sansaryan Han ve İki Emniyet Müdürü"

Gazeteci Hikmet Tuna’nın Hatıraları

Gazeteci Hikmet Tuna’nın HatıralarıHikmet Tuna, basın âleminin unutulmuş, yok olmuş onlarca isminden biri. Hayatı hakkında pek az bilgi mevcut. Birçok Batı diline hâkim, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Berlin’de, sonrasında Stockholm’de yaşamış, Ulus gazetesinde çalışmış bir gazeteci. Bir tesadüf eseri ortaya çıkan bu hatıralar Tek Parti Döneminin önemli siyasetçileri ve bürokratları hakkında son derece keskin gözlemler çizmekte. Hikmet Tuna, bu kısa hatıratı ile mikro tarihe mütevazi ancak önemli bir katkıda bulunmakta.

"Gazeteci Hikmet Tuna’nın Hatıraları"

Bir Kıyımın, Bir Talanın Öyküsü & Hurdaya (S)Atılan Matbu ve Yazma Eserler, Evrak-ı Metrukeler, Arşivler

Bir Kıyımın, Bir Talanın Öyküsü & Hurdaya (S)Atılan Matbu ve Yazma Eserler, Evrak-ı Metrukeler, ArşivlerBu kitap bir değer bilmezliğin, bir kültürel kıyımın hikâyesidir. “Arşiv muhafaza etme” geleneğinin tam olarak yerleşmediği Türkiye’de, şahısların evrâk-ı metrûkeleri o şahsın vefatı, kurumların arşivleri ise “temizlik”, “tasfiye” gibi bahanelerle çöpe atılmakta veya hurda kâğıt olarak değerlendirilmek üzere satılmakta. Böylesi bilinçsiz ve hoyratça bir davranışla Türkiye’nin mazisi büyük ölçüde yok oldu ve halen yok olmaya devam etmekte. Derinlemesine bir kaynak taramasına…

"Bir Kıyımın, Bir Talanın Öyküsü & Hurdaya (S)Atılan Matbu ve Yazma Eserler, Evrak-ı Metrukeler, Arşivler"

L’Affaire Impot Sur la Fortune (Varlık Vergisi)

L’Affaire Impot Sur la Fortune (Varlık Vergisi)İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi’nde tüccarların ve sanayicilerin savaş şartlarının yarattığı karaborsa ortamında elde ettikleri aşırı kazançları vergilendirmeyi hedefleyen Varlık Vergisi Kanunu azınlıklara ayrımcı ve keyfi bir şekilde uygulanacaktı. Bu kanunun bu şekilde uygulanması birçok araştırmaya konu olmuştur. Ancak kanunun yabancı uyruklu gayri Müslim tüccarlara nasıl uygulandığı konusu ise şimdiye kadar incelenmemişti. Bu araştırma İsviçre, Fransız, İtalyan ve Alman arşiv belgelerinin ışığında kanunun yabancı uyruklulara nasıl uygulandığını ilk kere incelemekte.…

"L’Affaire Impot Sur la Fortune (Varlık Vergisi)"

Türkiye’de Yayımlanmış Yahudilikle İlgili Kitap, Tez ve Makaleler Bibliyografyası 2004-2019

Türkiye’de Yayımlanmış Yahudilikle İlgili Kitap, Tez ve Makaleler Bibliyografyası 2004-2019Bu bibliyografya daha önce yayınlanmış olan 1923-2003 dönemini kapsayan bibliyografyanın devamı olup 2004-2019 yılları arasında “Yahudilik” konusunda yayınlanmış kitaplar, makaleler ve yayınlanmamış tezleri içermekte. Bu haliyle ilahiyat, tarih, kültür-sanat, günlük hayat, antisemitizm, azınlık hakları ve benzeri konularda araştırma yapacak öğrenciler ve araştırmacılar için faydalı bir kaynaktır. Kitap ile birlikte verilen CD’de yer alan pdf’de anahtar kelimeler ile kolaylıkla arama yapılıp ilgili kaynaklara ulaşmak gayet kolaylaşmakta.

"Türkiye’de Yayımlanmış Yahudilikle İlgili Kitap, Tez ve Makaleler Bibliyografyası 2004-2019"

6-7 Eylül 1955 Olayları & Tanıklar-Hatıralar

6-7 Eylül 1955 Olayları & Tanıklar-Hatıralar1955 yılının 6 ve 7 Eylül günleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık sayfalarından biridir. Toplu bir imha ve yağma histerisine kapılmış kitleler, iki gün boyunca İstanbul ve İzmir’de Rumlara ait mağaza, kilise, gazete ve mezarlıkları tahrip etti ve yağmaladı. Bu trajik hadise çok sayıda incelemeye konu olmuşsa da olaylara tanık olmuş veya olayları bizzat yaşamış insanların hatıraları bugüne kadar derlenip bir araya getirilmemişti. Bu çalışma; hatıratlar, sözlü tarih görüşmelerinin tutanakları,…

"6-7 Eylül 1955 Olayları & Tanıklar-Hatıralar"

Türkiye’de Kitap Koleksiyonerleri ve Sahaflar

Türkiye’de Kitap Koleksiyonerleri ve SahaflarSahaflar ile kitap ve dergi koleksiyonerleri… Birbirlerini tamamlayan ve besleyen iki kesim. Bir zamanlar sadece İstanbul’un tarihî Sahaflar Çarşısı’nda faaliyet gösteren sahaflara günümüzde İstanbul’un artık neredeyse her semtinde ve ülkemizin her şehrinde rastlamak mümkün. Sahafları ayakta tutan araştırma kütüphaneleri ve koleksiyonerlerdir. Günümüzün hızlı iletişim ortamında, e-kitapların yaygınlaştığı bir dünyada sanılanın aksine kitap koleksiyonerleri ortadan kaybolmadılar. Onlar aradıkları nadir kitapları veya tamamlamaya çalıştıkları dergi takımlarının eksik sayılarını elde edebilmek için her türlü…

"Türkiye’de Kitap Koleksiyonerleri ve Sahaflar"

Dr. Jak Barbut – Surgeon of the Istanbul Penitentiary

Dr. Jak Barbut – Surgeon of the Istanbul PenitentiaryThis works attempts to the reconstruct the life story of Jak Barbut, a Turkish Jewish doctor who, for several decades served with a tirelessly as surgeon general of the Istanbul State Penitentiary, the Or Ahayim Jewish Hospital and several others. Using the available sources the author brings to life the single-minded devotion of a man unanimously praised with equal parts gratitude and respect by his patients, his…

"Dr. Jak Barbut – Surgeon of the Istanbul Penitentiary"