Heykel Önü Fotoğrafları Sergisi (1-X-17)

Heykel Önü Fotoğrafları Sergisi (1-X-17)Her haliyle bir anılar sildilesidir Heykel Önü.Nice yaşama tanıklık etmiş, nice yaşama fon olmuştur… Önceleri ihtiyaçtan çekilen şipşak fotoğraflar zamanla bir keyfe dönüşür… Ahir zaman masalcılarının objektiflerinde Bursa’yı anlatmaya başlarlar bizlere… Unutulan, ama asla unutulmaması gereken Bursa’yı…

"Heykel Önü Fotoğrafları Sergisi (1-X-17)"

Karapınar Tülü Halıları 20-F-2

Karapınar Tülü Halıları 20-F-2Türk sanatları arasında, Batılılar tarafından ilk “keşfedileni”, hiç kuşkusuz Halı Sanatıdır. Türk halıları, onbeşinci yüzyıldan itibaren Avrupa’nın soylu zenginleri tarafından aranan bir meta idi. Kralların, prenslerin şatolarını, saraylarını süsleyen bu halıların, o dönemin resimlerinde almış olduğu yer, Türk halılarının bir sanat yapıtı olarak değerlendirildiğinin kanıtıdır. Türk el sanatları, gibi, halı da bir halk sanatıdır.Tüm halk sanatları gibi, hem bir benzerlik gösterir, hem de kendi özgün karakterini korur.Özellikle göçer/yörüklerin ürünlerinde birbirinin tıpatıp benzeri…

"Karapınar Tülü Halıları 20-F-2"

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayrılıkçı Arap Örgütleri – Aliye Divan-ı Harb-i Örfisi (1-A-44)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayrılıkçı Arap Örgütleri – Aliye Divan-ı Harb-i Örfisi (1-A-44)Osmanlı İmparatorluğu II Meşrutiyetin ilanından sonra hızlı bir dağılma sürecine girdi. Merkeze pamuk ipliğiyle bağlı Batı bölgelerinin ayrılmasıyla yoğunlaşan Milliyetçilik hareketlerine Arap ayrılıkçı örgütleri de katılmıştı.. 4. Ordu kumandanı Cemal Paşa Arap ayrılıkçı örgütlerine amansız bir savaş açtı. Bir dizi idam cezasıyla sonuçlanan Aliye Divan-ı Harb-i Örfisi yargılamalarını gerçekleştirdi.

"Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayrılıkçı Arap Örgütleri – Aliye Divan-ı Harb-i Örfisi (1-A-44)"

Trabzon Yer Adları / Grek, Bizans Eski Türk Kaynaklarına Göre (Kod:1-D-4)

Trabzon Yer Adları / Grek, Bizans Eski Türk Kaynaklarına Göre (Kod:1-D-4)Onomastik (adlar-isimler) ve Toponomi (yer adları) tarihle akbraba bilim dallarıdır. Hatta, tarihin olmazsa olmaz aydınlatıcı parçasıdırlar. Bütünüyle bir tarihsel coğrafya aidiyetini ortaya koymaz, ama, aidiyet izleri taşır ve belli zaman dilimlerindeki insan yerleşimlerine ilişkin tarih, dil, kültür, vs’nin ortaya çıkarılması için uyulması gereken önemli bir yön levhası niteliğindedirler. Tek cümleyle, yer adları: tarihe ve coğrafyaya tutulan bir ayna.. Trabzon yer adları da Anadolu coğrafyasının tarihi…

"Trabzon Yer Adları / Grek, Bizans Eski Türk Kaynaklarına Göre (Kod:1-D-4)"