Yapay Sinir Ağ Modelleri ve Bir Tekstil Firmasında Uygulama

Yapay Sinir Ağ Modelleri ve Bir Tekstil Firmasında Uygulama• Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli• Yapay Sinir Ağlarının Kuramsal Yapısı• Çok Katmanlı Algılayıcı Model ve Radyal Tabanlı Fonksiyon Ağ Modeli• Bir Tekstil İşletmesinde Çoklu Doğrusal Regresyon ve Yapay Sinir Ağ Modellerinin Uygulaması

"Yapay Sinir Ağ Modelleri ve Bir Tekstil Firmasında Uygulama"

Zihin

ZihinEdge Serisi’nin ikincisi olan Zihin kitabı, Edge (www.edge.org) etrafında toplanan seçkin psikolog, bilişsel bilimci, nörobilimci, dilbilimci, davranışsal genetikçi ve ahlak psikologlarının yazılarından derlenmiştir. Edge, günümüzün entelektüel, teknoloji ve bilim çevrelerinin merkezinde yer alan bilim insanları, sanatçılar, felsefeciler, teknoloji uzmanları ve girişimcilerden oluşur. Ayrıca Edge etkinlik demektir. Özel konferansları, uzman dersleri ve California, Londra, Paris ve New York’taki yıllık toplantılarıyla Edge, sanayi sonrası çağın konularını ele alan “üçüncü-kültür” bilimsel entelektüelleri ile teknoloji öncülerini bir araya getirir.…

"Zihin"

Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Güncel Teknikler

Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Güncel TekniklerGıda teknolojisini geliştirme konusunda çaba gösteren araştırmacılar alışılagelmiş gıda işleme yöntemlerinin söz konusu olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak üzere “minimum işleme” stratejilerini geliştirme ve uygulama konusunda önemli çaba harcamaktadırlar. Tüketicilerin sağlıklı, güvenli ve yüksek kaliteli gıdalara olan taleplerindeki artışa paralel olarak, gıda endüstrisinde uygulanan minimum işleme prosedürleri içerisinde yeni ve gelişmekte olan teknolojiler çeşitlenmekte ve bu teknolojiler üzerine yapılan araştırmalar da artış göstermektedir. Aktif olarak hızla değişen gıda teknolojileri doğası bilim…

"Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Güncel Teknikler"

Yapı Teknolojisi

Yapı Teknolojisiİnsanlık var olduğu sürece, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilen tesislerin yapımına devam edilecektir. Bu inşa sürecinin her aşamasında da belli standartlarda ve kalitede yapı üretilebilmesi konusu yer alacaktır.Günümüzde istenilen standartlarda ve kalitede yapı üretilebilmesi için gerekli teknik elemanların, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yetiştirilerek yeterli teknik eğitimin verilebilmesi gerekmektedir.

"Yapı Teknolojisi"

Kaos & Kaosun Kutsal Kitabı

Kaos & Kaosun Kutsal KitabıKaos her yerde karşımıza çıkar. Sigara dumanı bir takım düzensiz helezonlar çizerek yükselir. Musluktan akan su önce düzenli aralıklarla düşerken bir süre sonra düzeni bozulur. Havanın davranışında, otoyolda birbiri peşi sıra giden arabalarda, borsada ve aklınıza gelebilecek her türlü çoklu sistemlerde kaos ortaya çıkar. Çin’de bir kelebeğin kanat çırpışı Atlantik okyanusunda fırtınaya neden olur. Peki bütün bu kaosun içinden düzenlilik nasıl ortaya çıkar? Bu anlamda artık kaos bir durumun veya sürecin…

"Kaos & Kaosun Kutsal Kitabı"

Genel Kimya Laboratuvar Kitabı

Genel Kimya Laboratuvar Kitabı* Maddenin sınıflandırılması* Katı ve sıvı maddelerin genel kimya setinin görünümü alınması* Katyon ve anyonların tanınma reaksiyonları* İyot eldesi ve özellikleri* Laboratuvar kazaları, zehirlenmeler ve korunması* Çözünürlüğün sıcaklıkla değişimi* Zayıf elektrolitlerin iyonizasyon sabitlerinin bulunması* Kolorimetrik yöntemle pH tayini* Potasyum iyodür çözeltisinin elektrolizi* Donma noktası düşmesi ile molekül ağırlığı tayini* Sirkede asetik asit tayini* Asetonun fenol ile kondensasyonu

"Genel Kimya Laboratuvar Kitabı"

Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri

Deney Tasarımı İlke ve TeknikleriDeneysel araştırmanın aşamalarıDeney tasarımı ilkeleriDeğişke çözümlemesinin temel kavramları·Değişke çözümlemesine ilişkin bazı kavramlarDoğrusal toplamsal model ve varsayımlarıKareler Ortalamalarının beklenen değerleriDeğişkenlerin homojenliği için bartlett sınamasıRassal bölükler tasarımında eksik gözlemlerRassal bölükler tasarımında altörneklemeİşleyişimlerin atanma ilkesiLatin karesinin oluşturulmasıKarma modelÜç aşamalı iç-içe tasarım.

"Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri"

Cisimlerin Mukavemeti

Cisimlerin MukavemetiMühendislik problemlerinin basit ve mantıklı çözümünde temel ilkelerin uygulanması mukavemet dersinin ana konusudur. İlkelerin iyice anlaşılması için bol sayıda örnek çözümlere yer verilmektedir. Tek sayılı problemlerin cevapları kita bın sonunda bulunmaktadır. Beşinci basımı yapılan bu kitapta; şekil değiştirme, burulma, eğilme, kompozit kirişler, gerilme ve şekil değiştirme dönüşümleri açıklanmaktadır. Eğim ve sehim hesaplama yöntemleri, gerilme yığılması ve burkulma konuları işlenmektedir.

"Cisimlerin Mukavemeti"

Teknik Resim 2

Teknik Resim 2• Makine Elemanları: Makine Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması, Bağlama Elemanları, Cıvata Bağlantıları, Vida, Vida Elemanları, Vida Çapı, Hatve ve Eğitm Açısı, Vida Profilleri, Üçgen Vida, Cıvata ve Somun, Cıvata, Cıvatanın Tanımlanması, Saplama, Somun, Cıvata Malzemeleri, Cıvata Montaj Resimleri, Cıvata-Somunla Bağlantı, Tek Cıvata İle Bağlantı, Saplama İle Bağlantı, Kama Resimleri, Pim Resimleri, Yay Resmi, Dişli Çarklar, Rulmanlar, Kaynak Bağlantıları Resimleri, Sızdırmazlık Elemanları• Yüzey İşleme İşaretleri: Yüzey Pürüzlülüğü, Yüzey İşleme İşareti• Tolerans ve Geçmeler• Montaj…

"Teknik Resim 2"