Marx’ın Hayaletleri/Borç Durumu, Yas Çalışması ve Yeni Enternasyonal

Marx’ın Hayaletleri/Borç Durumu, Yas Çalışması ve Yeni EnternasyonalMarx’ın Hayaletleri’nde “zamana aykırılık”, “zamanın çığırından çıkmışlığı”, “mevcudiyetin kendi kendisiyle bir türlü örtüşememesi”, “yabancılaşma”, “meta”, “fetiş”, “giderek karmaşıklaşan tele-teknolojiler ve protez sorunu” gibi koruları tartışıyor Derrida. Bu canlı sorunların Marksizmin şiirselliğinden bir türlü kurtulamamasının nedeni olan hayalet ve musallat olan mantığının kökenlerine iniyor.Derrida’ya göre Marx “sahne mantığı” denebilecek bir mantığın taslağını çizer. Ama bunu aşmak üzere ve bu mantığın dışında “sahici”, zamanı yerine yeniden yerleştiği, adaletin sağlandığı bir…

"Marx’ın Hayaletleri/Borç Durumu, Yas Çalışması ve Yeni Enternasyonal"

Yönteme Karşı

Yönteme KarşıDünyayı anlama ve anlamlandırma biçimlerinden biri olan bilimin, modernizmle birlikte oturduğu iktidar koltuğunu tartışıyor. Bilim tek yol mudur? Batı biliminin henüz tam olarak nüfuz etmediği kültürde ve zamanlarda yaşayanlar, hayatın önlerine koyduğu sorunları aşıp ayakta kalmamışlar mıydı? Daha sonra da kalamazlar mıydı? (Bu soruya bugün, yani onların öz kaynakları ve kültürleri tahrip edilmişken olumlu yanıt vermek zordur belki. Soru, bunun kimin eseri olduğudur…) Bilimi “Bilim” yapan, yani bilimin söylediğini tek doğru derecesine yükselten, bunun…

"Yönteme Karşı"

Mesih Garabeti & Paradoks mu Diyalektik mi?

Mesih Garabeti & Paradoks mu Diyalektik mi?Bu kitap ünlü filozof Slavoj Žižek ile etkili bir teolog olan John Milbank’in karşılaştığı bir “arena”. Bir yanda, dinin yarattığı yanılsamalara oldukça eleştirel yaklaşan, materyalist bir bakış açısını temsil eden, militan bir ateist: Žižek; diğer yanda ise bilgi, siyaset, etik gibi oldukça önemli meselelerin üzerinde durabileceği yegâne temelin teoloji olabileceğini öne süren kışkırtıcı, “Radikal Ortodoks” Milbank. Mesih Garabeti bu iki önemli ismin bir araya geldiği ve birbirlerine yönelik eleştirilerini…

"Mesih Garabeti & Paradoks mu Diyalektik mi?"

Kralın İki Bedeni & Ortaçağ Siyaset Teolojisi Çalışması

Kralın İki Bedeni & Ortaçağ Siyaset Teolojisi ÇalışmasıKantorowicz’in 1957’de yayımlanan Kralın İki Bedeni adlı kitabı, Ortaçağ siyasi düşünce tarihi hakkında yazılmış en önemli kitaplardan biridir ve devlet kuramı ile siyaset teolojileri incelemelerinin olmazsa olmazı haline gelmiştir.Kantorowicz bu çalışmasında, Tudor hukukçularından geriye doğru, bütün Ortaçağa ve İlkçağ sonlarına kadar gider. Bu geri gidişte, kralın iki bedeni –prens bir yandan doğal bir bedene sahiptir, diğer yandan da siyasi ve ölümsüz bir bedeneöğretisinin kaynaklarını gösterir.Kantorowicz’in kendi sözleriyle “elinizdeki…

"Kralın İki Bedeni & Ortaçağ Siyaset Teolojisi Çalışması"

Soren Kierkegaard’da Kaygı Kavramı

Soren Kierkegaard’da Kaygı KavramıVigilius Haufniensis, bildiğimiz ismiyle Søren Kierkegaard, kaygıyı bir uçurumun sınırında durduğumuzda hissettiğimiz baş dönmesine benzetir. Adımını uçurumun belirsizliğine doğru atmanın ya da atmamanın kararını verebilecek olmak ve tüm olasılıkların bir an için önümüzde serili olması hali insanda bu baş dönmesini meydana getirir. Benzer şekilde kaygı, olanaklar arasında seçim yapmanın sorumluluğunun bireye ait olduğu her durumda ortaya çıkan baş dönmesidir. Uçurumun kenarından aşağıya bakıp başı dönen bir insan gibi, özgürlük kendi olanaklarını seyreder.…

"Soren Kierkegaard’da Kaygı Kavramı"

Bilimsel Yöntemin İzinde & Bilim Felsefesinin Öğretilmesinde Yeni Bir Yaklaşım

Bilimsel Yöntemin İzinde & Bilim Felsefesinin Öğretilmesinde Yeni Bir Yaklaşım Bilimsel Yöntemin İzinde, bilimsel yöntemle ilgili temel tartışmaları sergilemek üzere bilim felsefesindeki klasik ve çağdaş metinler ile bilimin o uzun serüvenindeki dönüm noktalarını harmanlıyor.Kitapta öğrencilerden dokuz alandan –astronomi, fizik, kimya, genetik, evrimsel biyoloji, psikoloji, sosyoloji, ekonomi ve jeoloji– birini seçmesi ve titizlikle işlenmiş örnekolaylar üzerinden o alanın tarihsel gelişiminin izini sürmesi isteniyor. Bu etkinlik sırasında öğrenciler, her örnekolay kapsamında, gerçekleştirilen bilimsel pratiğin felsefecilerin yönteme değğin…

"Bilimsel Yöntemin İzinde & Bilim Felsefesinin Öğretilmesinde Yeni Bir Yaklaşım"

Kapra Felsefe Seti (10 Kitap)

Kapra Felsefe Seti (10 Kitap) 1. Devlet Üzerine    2. Hakikatin Anlamı Pragmatizm’in Devamı   3. Yasalar Üzerine  4. Euthyphron (Dindarlık Üzerine) – Kriton (Görev Üzerine)     5. Yeni Atlantis        6. Metafizik Üzerine Düşünceler       7. Yöntem Üzerine Konuşma             8. Prens      9. Güneş Ülkesi       10. Uygarlığın Huzursuzluğu 

"Kapra Felsefe Seti (10 Kitap)"

Phaidros

PhaidrosPlaton, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve İslam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir.Platon’un uzun zaman boyunca ilk diyaloğu olduğu düşünülen daha…

"Phaidros"