Siyaset Felsefesi Tarihi & Platon’dan Zizek’e

Siyaset Felsefesi Tarihi & Platon’dan Zizek’eZihinlerimizi, çağımızın neredeyse ortak hissiyatı olarak nitelenebilecek çözümsüzlük hissinin yarattığı umutsuzluktan kurtaracak tek şey, kuşkusuz ki siyaset felsefesinin, siyasetin neliğine ilişkin tanımlamalarına dönüp bir kez daha bakmak, siyasal eylemlerimiz ve eylemlerimizin ilkeleri üzerine bir kez daha düşünmek olacaktır. Siyaset felsefesi tarihine ilişkin elinizdeki kitapta ortaya konulmaya çalışılan bu türden bir düşünme, iki temel faydayı beraberinde getiriyor: Güncel siyasetin değişim rüzgârının yönünü tespit etmek için güne damgasını vuran siyaset anlayışlarının sorunlarını…

"Siyaset Felsefesi Tarihi & Platon’dan Zizek’e"

Alman Sosyolojisinin Felsefi Tarihi

Alman Sosyolojisinin Felsefi TarihiAlman Sosyolojisinin Felsefî Tarihi, sosyolojinin kurucu babalarından (Marx, Simmel, Weber) başlayarak Lukács aracılığıyla Frankfurt Okulu’na (Horkheimer, Adorno, Habermas) dek uzanan eleştirel teorinin sistematik bir yeniden-inşasını sunuyor. Yabancılaşma, rasyonelleşme ve şeyleşme teorilerini derinlemesine analiz eden Vandenberghe, sadece tahakkümün gerçekliğine ışık tutmakla kalmayıp özgürleşimin olası yollarını da aydınlatacak olan, bugüne dair eleştirel bir teorinin metateorik önvarsayımlarını soruşturuyor.Elinizdeki Türkçe baskıya özel kaleme aldığı notta Benhabib’in belirttiği üzere: “Karl Marx ve Max Weber’den Frankfurt Okulu ve…

"Alman Sosyolojisinin Felsefi Tarihi"

Sakıncalı Medrese & Felsefe Tarihinden Seçmeler

Sakıncalı Medrese & Felsefe Tarihinden SeçmelerSakıncalı Medrese, içinde bulunduğumuz bilişim çağının imkân ve ihtiyaçlarını önemseyen bir proje olarak 6 yıl evvel hayata geçti ve bir iddiası var: Sosyal medya mecraları sadece politik polemiklerin ve düzeysiz mizahın yapıldığı yerler olarak anılmamalılar. Doğru kullanıldıkları takdirde, insanlığın daha rafine uğraşları olan; Felsefe, Bilim ve Sanat için de birer araç olabilirler. Sosyal medyada yaptıklarının bir benzerini şimdi burada yapıyor Sakıncalı Medrese. “Felsefenin ne olduğu” ve “neden önemli olduğu” sorularına cevap…

"Sakıncalı Medrese & Felsefe Tarihinden Seçmeler"

Reformasyon Dönemi Siyasal ve Dinsel Düşünce Tarihine Giriş

Reformasyon Dönemi Siyasal ve Dinsel Düşünce Tarihine GirişReformasyon döneminin baş aktörleri (en başta da Martin Luther) Avrupa insanına kendi varlığıyla yeni bir bağ kurma imkanı vermiştir. Bunun ise kültürel-düşünsel, iktisadi ve siyasi etkileri çok kapsamlı ve dönüştürücü olmuştur. Germenlerin Hıristiyanlaşması belki de Avrupa tarihinin en önemil gelişmelerinden birisidir. Bu bağlamda kitap; Germen devletinin tarihte ortaya çıkışı, Hıristiyan kilisenin Germenler arasında yayılışı, kilisenin bölünmesi, Germen İmparatorluğu’nun dönüşümü, protestanlığın doğuşu ve modern tarih üzerindeki siyasi ve düşünsel…

"Reformasyon Dönemi Siyasal ve Dinsel Düşünce Tarihine Giriş"

Kaos Kelam Hijyen Şiddet

Kaos Kelam Hijyen Şiddet“Kaos Kelam Hijyen Şiddet, Orta Doğulu anasının eteğine yapışırken ayağını sürüye sürüye Batılılaşan, ideal benliğini ideal duygulanımıyla bir türlü örtüştüremeyen, milongada kodu mu oturtan erkeklere ve mutfakta mı yatak odasında mı hanımefendi olunuyordu bir türlü hatırlayamayan kadınlara ve erkeklikle kadınlık arasında olup da dil bu duruma uygun sözdağarcığını geliştirmeye varıyla yoğuyla direndiği için deneyimini tanımlayamayan bireylere amme hizmeti olarak dağıtılmalı. Gözlerini Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’ya dikenlere ise, nelere bulaşıp nelere bulaşmamaları…

"Kaos Kelam Hijyen Şiddet"

Rus Düşünce Tarihi & Aydınlanma’dan Marksizme

Rus Düşünce Tarihi & Aydınlanma’dan MarksizmeBatı Avrupa geleneğine bağımlı 18. / 19. yüzyıl Rus düşüncesinin özgün yanını ortaya koyan Rus Düşünce Tarihi, konuya ilgi duyan tüm okuyucuları doyuracak nitelikte bir çalışma. Walicki’nin sunduğu arkaplan, Rus aydınların Batılalaştırma ile geleneği yaşatma arasında gidip geldikleri sancılı, ama toplumun kaderini bütünüyle değiştirecek olayları besleyen dönem.Kitabın her bölümünde, yaşanan tartışmaların bambaşka bir dünya görüşü ve Rusya’ya özgü bir düşünme sistematiği doğuruşunu izliyoruz. Walicki, bu kadar kalabalık bir toplumun hızla…

"Rus Düşünce Tarihi & Aydınlanma’dan Marksizme"

Yeniçağ Felsefesi Tarihi

Yeniçağ Felsefesi TarihiSevinç ve umutla çıktığı ilk seferde, lanetli bir akıbetle yüz yüze geldikten sonra teselliyi Akkız Ana, Dursun Bir toplumun gelişmişlik göstergesi, o toplumun bilgi, sanat, ahlak, politika ve varlığı algı biçiminin nasıl olduğuyla ölçülebilir. Bilgi üretemeyen bir toplumun, diğer toplumlarla aynı düzeyde bir yaşam standardını elde etmesinin mümkün olmadığı gibi, aynı şeklide ahlak ve siyaset konularında ilerleme sağlayamamış bir toplumun, kendi içinde bir harmoni oluşturması da beklenecek bir şey değildir. Öte yandan varlık…

"Yeniçağ Felsefesi Tarihi"

Ahlakın Yayı

Ahlakın YayıAhlâkın Yayı’nda Michael Shermer okurlarına şu soruyu soruyor: ” İnsanlık tarihinde son birkaç yüzyılda yaşanan büyük ahlâki ilerlemeyi neye borçluyuz?” Shermer’in cevabı oldukça net: akıl ve bilim. Shermer antik zamanlardan bugüne doğru uzanan bir süreçte ahlâki sorumluluklarımızın ailemizden mensubu olduğumuz gruplara, oradan da tüm insanlar ve hatta tüm canlıları kapsayan bir ahlâki küreye doğru nasıl genişlediğini detaylıca açıklıyor. Savaşlardan teröre, dini anlatılardan köleliğe, kadın ve eşcinsel haklarına dair birçok konuda akıl ve bilimin bize…

"Ahlakın Yayı"

Felsefe Tarihi Antik Yunan’dan Modern Döneme

Felsefe Tarihi Antik Yunan’dan Modern DönemeBasit sade yalın anlaşılır bir eser..Felsefenin uzmanları için değil yeni başlayanlar için hazırlanmış bir giriş kitabı.. Bir çok üniversitede ders kitabı olmuş felsefe tarihi ile ilgili iddialı, kapsamlı ve mükemmel bir çalışma.. Sadece felsefe tarihi değil..Aynı zamanda bir Batı düşüncesi tarihi..Hiç bir felsefe tarihinde bulamayacağınız sosyal bilimciler ve onların felsefeye, bilime etkisi.. Bölüm sonlarında verdiği ileri okumalarla felsefe tarihi çalışmasını yan okumalarla da takviye etmeye çalışan bir eser..

"Felsefe Tarihi Antik Yunan’dan Modern Döneme"

Avrupa Düşüncesinin Serüveni & Antik Çağlardan Günümüze Batı Düşüncesi

Avrupa Düşüncesinin Serüveni & Antik Çağlardan Günümüze Batı DüşüncesiAvrupa nasıl Avrupalaştı? Küçük Kent Devletlerinden (Polis) “Avrupa düşüncesi”ne giden bu uzun tarihsel birikim hangi özelliklerle karakterize edilebilir? Hangi önemli olaylar, hangi kişi ve kurumlar bu süreçte belirleyici bir rol üstlenmişlerdir?Latin-Yunan ve Yahudi-Hıristiyan uygarlıklarının bir sentezi olan Avrupa felsefi, sanatsal, dinsel, bilimsel ve toplumsal atılımları, ‘Ortaçağ Aydınlığı’nı, Rönesans’ı, Aydınlanma Çağı’nı, Hümanizmi, Devrimler yüzyılını ve daha birçok bileşeni içine alan uzun bir sürecin vardığı sonuçtur. Filozoflar, din adamları,…

"Avrupa Düşüncesinin Serüveni & Antik Çağlardan Günümüze Batı Düşüncesi"

Prozac’ı Bırak Platon’a Bak & Felsefe Terapisi

Prozac’ı Bırak Platon’a Bak & Felsefe Terapisi“Felsefe (Marinoff için) aklın en derin kaynağı demek; günlük yaşamda en küçük detayına kadar kullanılması amaçlanıyor.”-San Francisco Examiner Bu kitap, ‘felsefi danışmanlık’ hareketinin kutsal kitabı olacak gibi görünüyor.”-Philadelphia Inquirer Dergisi “Antik düşünürler felsefeyi genellikle ‘ruhun ilacı’ şeklinde tanımlamıştır. Marinoff bu hareketli sayfalar aracılığıyla ilaçtan cömert bir doz sunuyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum!”-Dr. Tom Morris, Aristo General Motors’u Yönetseydi ve Yeni Başlayanlar için Felsefe eserlerinin yazarı Bir ikilemle karşı karşıya kaldığınızda…

"Prozac’ı Bırak Platon’a Bak & Felsefe Terapisi"