Günümüzde İslam (İki Dil Bir Kitap Arapça-Türkçe)

Günümüzde İslam (İki Dil Bir Kitap Arapça-Türkçe)Beyan Yayınları, İslam kültürünün yeni kuşaklara ulaştırılmasına yardımcı olmak amacıyla başlattığı ve günümüz Türkçesiyle Arapça asıllarının karşılıklı sayfalarda yer aldığı İki Dil Bir Kitap adlı seriye, yeni ve önemli eserler eklemeye devam ediyor. Günümüzde İslam – Mevdudi (İki Dil Bir Kitap – Arapça-Türkçe) Mevdudi’nin Pakistan’ın Revalpindi şehrindeki bir kulüp ile yine Pakistan’ın Karaçi şehrindeki üniversite öğrencilerine verdiği konferansın metnidir.

"Günümüzde İslam (İki Dil Bir Kitap Arapça-Türkçe)"

Yol Risalesi

Yol RisalesiEy hanif yolcu!… Tevhidi duruşunu bozma…İdeolojilerin karanlık dünyasında gezinme. Felsefenin meşkuk ve meçhul belirsizliğine kapılma… Hikmeti ara… Kitab’a tutun… İslami kimliğinle yürü… Kendine yabancılaşmadan…. Komplekslere kapılmadan, kendin olarak yürü… Özne olarak kal, nesneleşmeden yol al… Sürüklenen değil, çekim merkezi olarak yolda ol… Cazibe odağı olduğun oranda yürüme gücünü taşımış olursun… Zamanlamayı kendin yapacaksın… Konjonktürel rüzgarlara kapılarak zuhurata tabi olmayacaksın…

"Yol Risalesi"

20. Asrın Cahiliyesi

20. Asrın Cahiliyesiİşte o ismi Müslüman olanlar tembellik içersinde hayatlarını sürdürürlerken yarın İslam’ın zafer sancağını başka bir milletin taşıdığını gördükleri zaman, kendi hallerinden utanacaklardır.İşte o ismi Müslüman olanlar, bu gaflet uykularından ister uyansınlar, ister uyanmasınlar Allah’ın dinine tuzak kuranlar ve Allah’a karşı savaş açanlar isterse bu tuzaklarına ve savaşlarına devam etsinler, isterse bundan vazgeçsinler, mutlaka insanların tümü Allah’a dönecektir. Hem ‘de bu dönüş son derece güçlü bir imanla olacaktır. Allah’a olacak olan bu dönüş, bugün…

"20. Asrın Cahiliyesi"

Kur’an-ı Kerim Mucizesi Kur’an Hakkında Bir Araştırma Denemesi

Kur’an-ı Kerim Mucizesi Kur’an Hakkında Bir Araştırma DenemesiBu çalışma, normal bir şekilde gün ışığına çıkabilmiş değildir. Gerçeken, bu çalışma irçok hususi hallerde bir harabeden yeni bir inşa yapmak şeklinde tecelli etmiştir. Bugünkü haliyle bu eser, ona başladığımız andaki düşünelerimizi tatmin edebilmekten uzaktır. Zira, mevzu büyük bir soluğa ve çok ciddi bir dokümantasyona layıktır. Ben ise bunları ikinci bir teşebbüsümde dahi vaat edemem. Bununla beraber tasavvura yol gösteren fikrin ulviyetine inanarak, kifayetsiz de olsa bu konuda…

"Kur’an-ı Kerim Mucizesi Kur’an Hakkında Bir Araştırma Denemesi"

Melekleri Ürkütmeden

Melekleri ÜrkütmedenYüreği hakikate açık ince ruhlu bir şair olarak Rilke’ye, bu yolda yaşadığı acılardan kurtulması için, psikiyatriste gitmesini önerir dostları. Rilke bu öneriyi önce dikkate alır, ama bir müddet sonra bu terapiyi bırakır. Sebebini sorduklarında, dostlarına şu cevabı verir: “İçimdeki şeytanları kovayım derken, melekleri de ürkütmek istemiyorum.” Melekleri Ürkütmeden, Rilke’nin bu sözünün dikkat çektiği noktada ilerliyor. Hayatı acıları ve sevinçleri, mutlulukları ve hüzünleri ile bir bütün olarak kavramanın ipuçlarını sunuyor. Ve hayatın başına gelen herşeyden,…

"Melekleri Ürkütmeden"

Kurana Göre Dört Terim

Kurana Göre Dört Terimİnsan, İlah’ın ne olduğunu, Rabb’ın ne anlama geldiğini, İbadetin neden ibaret olduğunu, dinin neye dendiğini anlamazsa, şüphesiz, Kur’an-o Kerim’in tamamı onun gözleri önünden, manasından hiçbir şey anlaşılmayan, gelişi güzel bir söz yığını gibi geçer gider. Bu durumda da Tevhid’in hakikatini bilemez; şirkin mahiyetini kavrayamaz. İbadetini Allah’a tahsis etmeye gücü yetmediği gibi, dininde de ihlasla Allah’a yönelemez. Bu dört terimin ifade etmek istediği mana, şahsın zihninde kapalı, karışık kalırsa ve onların manaları hakkında…

"Kurana Göre Dört Terim"

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı

Yumurtayı Hangi Ucundan KırmalıBatı ve İslam; iki kültür ve tefekkürün arasındaki farklar nelerdir? Batı dünyası hakkında azgelişmiş ülkelere hangi yanıltıcı imajlar verilmektedir? Türkiye’de Batı ve Batılılaşma konusu, çağdaşlık ve bilimsellik gibi kavramlardan ne anlaşılmalıdır? Batı uygarlığının paradoksları nelerdir? Özdenören, insanımız için özellikle bu dönemde yeniden incelenip düşünülmesi gereken bu benzeri birçok önemli konuyu büyük bir yetkinlikle tartışmaya açıyor.

"Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı"

Nasıl Sömürüldük

Nasıl SömürüldükGörüyoruz ki Amerika güdümündeki batı, çıkarlarına alet etmek için 1945’de kurduğu Birleşmiş Milletler örgütü vasıtasıyla makro planda Üçüncü Dünya, mikro planda da İslam Dünyası üzerinde her türlü tasarrufta bulunuyor; bu ülkeleri dilediği gibi sömürüp gidiyor. Hem de müslümanları de kendi emellerine alet ederek..Kaldı ki, beş milyarlık dünya nüfusu içinde sömürenler bir milyar, sömürülenler ise dört milyar nüfusa sahipler.. Peki nasıl oluyor de bir milyar, dört milyarın kanını sülük gibi emiyor?

"Nasıl Sömürüldük"

Laik Düzende Dini Yaşamak 2

Laik Düzende Dini Yaşamak 2“Bu satırların yazarına göre biz müslümanların hedefi batılılaşma değildir, müslümanlaşmadır; batılılaşma ise meselelerimizin ve çıkmazlarımızın baş sebebi asli failidir. Çaremiz müslümanlaşmada, bu yoldaki kusurlarımızı gidermede, eksiklerimizi tamamlamadadır. Bu çağda gerekli bulunan ve ötekilerin icat ettikleri, ürettikleri bazı alet ve araçları kullanmak -hem seçmede, hem de kullanmada İslam’ın ölçülerine ve hassasasiyetlerine riayet etmek şartıyla batılalaşmak manasına gelmez ve müslümanlaşmaya da aykırı değildir. Hz. Peygamber (s.a.) de cahilliyeden gelen birçok aleti ve aracı…

"Laik Düzende Dini Yaşamak 2"

Mekanı Paranteze Almadan…

Mekanı Paranteze Almadan…Âkif Emre arşivinden fotoğraf ve çizimlerle“Anadolu’daki insan mekân ilişkisinin kendine özgü bir ruhu olduğunu düşünürüm. Bu ilişkiyi farklı kılan, her birimizin kendi oluş macerası olduğu gibi, buraya özgü hatıraların, sevinçlerin, hüzünlerin hulasası olsa gerek. Zaten “bizi biz yapan” diye başlayan zamanla içi boşaltılan her ne ise, o, “acı ve sevinçlerin ortak paydası” değil midir? Zaferler kadar bozgunlar, buraya özgü biricikliğimiz kadar iç içe geçen çeşitliliğimiz…Müslüman Anadolu insanı buranın birikimini harmanlayıp, var olanı yok…

"Mekanı Paranteze Almadan…"