Kendi İçinden de Geçip Gitti Mi Uzaklara?

Kendi İçinden de Geçip Gitti Mi Uzaklara?Aslı Erdoğan’ın metinleriyle Laleper Aytek’in fotoğrafları bir araya geliyor! “Kendi içinden de geçip gitti mi uzaklara?” İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde 10 Mart – 12 Nisan 2017 tarihleri arasında “Kendi içinden de geçip gitti mi uzaklara?” başlıklı bir sergi açılıyor. Yazarımız Aslı Erdoğan’ın “Hayatın Sessizliğinde” kitabındaki metinlerle, Laleper Aytek’in Paris’te çektiği 23 fotoğraf sergileniyor. Everest Yayınları tarafından yayınlanan ve sergiyle aynı adı taşıyan albüm-kitap ve sergide Laleper Aytek, görüntü ile sözde buluşan ya da…

"Kendi İçinden de Geçip Gitti Mi Uzaklara?"

Analog ve Dijital Duyarkatların Yapısal Özellikleri

Analog ve Dijital Duyarkatların Yapısal ÖzellikleriKuşkusuz her yeni teknoloji kendi görme alışkanlıklarını dayatır ve bunun doğal sonucu olarak çevremizi kuşatan görüntüler evrenini ve görsel kültürümüzü şekillendirir. Sayısal teknolojinin ürünü olan dijital görüntüleme aygıtları da gerek görsel algımız ve gerekse bunun sonucu olan görme kültürümüz üzerinde önemli değişimlere kapı aralamıştır. Tartışmayı teknolojik yeniliklerle sınırlandırmaya özen göstererek söylersek söz konusu dönüşümü, sadece kayıt teknolojindeki bir yenilik olarak sınırlandırmak mümkündür. Ontolojik düzlemde ise niteliksel bir dönüşümle karşı karşıyayız.…

"Analog ve Dijital Duyarkatların Yapısal Özellikleri"

Analogdan Dijitale Temel Pozlandırma İlkeleri

Analogdan Dijitale Temel Pozlandırma İlkeleriHer teknoloji kendi bilgisini taşır. Bu nedenledir ki, analog dönemin karanlık odası yerini, dijital dönemin aydınlık odasına bırakmıştır. Ama her türlü bilgi alanında olduğu gibi, fotoğraf bilgisi de doğası gereği süreklilik taşır. Dijital görüntü, daha önceki teknolojik yeniliklerden farklı olarak analog görüntüye kıyasla fotoğraf ontolojisinde niteliksel bir dönüşümdür. Bu nedenle söz konusu dönüşümü, sadece kayıt teknolojindeki bir yenilik olarak sınırlandırmak ve bu düşüncenin bir devamı olarak, dijital fotoğraf makinelerini analog makineye…

"Analogdan Dijitale Temel Pozlandırma İlkeleri"

Camera Ottomana & Photographt and Modernity in the Ottoman Empire 1840-1914

Camera Ottomana & Photographt and Modernity in the Ottoman Empire 1840-1914From its birth in 1839, photography has participated in modernity as much as it has symbolized it. Its capacity to record and display and its claim to accuracy and truth intricately linked the new technology to the dynamism of the modern world. The Ottoman Empire embraced photography with great enthusiasm. In fact, the impact and meaning of photography were compounded with the thrust of modernization…

"Camera Ottomana & Photographt and Modernity in the Ottoman Empire 1840-1914"

Georges Simenon Türkiye’de & Simenon’un Türkiye Romanları, Röportajları ve Fotoğrafları

Georges Simenon Türkiye’de & Simenon’un Türkiye Romanları, Röportajları ve Fotoğrafları“Georges Simenon, Edgar Allan Poe gibi, Arthur Conan Doyle gibi, Agatha Christie gibi polisiye edebiyatın kurucularından biridir. Polisiye romana sadece Fransızcanın inceliklerini katmakla kalmamış, aynı zamanda psikolojik bir zenginlik de getirmiştir. Bu büyük yazarın ülkemizde yaşadıklarını okumak, kültürümüzün onu nasıl etkilediğini görmek benzersiz bir deneyim.” -Ahmet Ümit- Georges Simenon, yazarlık kariyerinin henüz başlarında, 1933 yılında Türkiye’yi ziyaret eder. Öncelikli amacı, 1929 yılından beri Büyükada’da sürgün hayatı yaşamakta…

"Georges Simenon Türkiye’de & Simenon’un Türkiye Romanları, Röportajları ve Fotoğrafları"

Fotoğraf & Çerçevedeki Gizem

Fotoğraf & Çerçevedeki GizemGörülen her şey fotoğraflanabilir ve farklı bağlamlarda farklı anlamlar yüklenerek sonsuz sayıda çoğaltılabilir. Günlük gazetede yer almış bir haber fotoğrafı daha sonra bir müzenin duvarında sergilenebilir. Ancak görsel içeriği değişmediği halde artık haber olarak görülmek yerine tarihsel, toplumbilimsel veya sanatsal açıdan betimlenecek ve öyle görülecektir. Bunun da ötesinde aslında hiç var olmamış fotoğraflar romanlarda betimlenir ve yazarın istediği şekilde görülür. Bir fotoğrafın anlamını tamamlamak, fotoğrafı görsel bakımdan yorumlayabilmek için betimleme gerekir. Betimlemeyi…

"Fotoğraf & Çerçevedeki Gizem"

Post Belgesel Fotoğraf: Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları

Post Belgesel Fotoğraf: Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları   Post belgesel fotoğrafın önceli, geleneksel belgesel fotoğrafçılıktır. Dolayısıyla bu yeni belgesel pratiği, öncelinin ontolojik ve epistemolojik açıdan karşı karşıya olduğu açmazların bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve kendisini onun bir alternatifi olarak konumlandırmıştır. Geleneksel belgesel fotoğraf, tarihsel süreçte şimdi ile sınırlı, geri dönüşü olmayan bir zaman algısına sahip olmuştur. Bu pratiğin zaman-mekân boyutlarıyla sınırlı olması, sadece yüzey görünümleri betimleyebilmesine yol açmış; bu durum, elde ettiği bilgilerin pozitivist bilgi…

"Post Belgesel Fotoğraf: Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları"

Fotoğraf Yazıları

Fotoğraf Yazıları“Walter Benjamin fotoğrafı hatırlatmaktan hiç vazgeçmedi. Tarih boyunca değişen, uyum sağlayan, gelişen bir şey olarak fotoğrafın izini süren güçlü bir fotoğraf eleştirmeniydi. Fotoğrafın bir tarihi, bir hayatı olduğuna inandı. […] Benjamin’in gözlemlediği üzere fotoğraf iktidardakiler ve geleneksel sanata gereğinden fazla özlem duyanlar tarafından kötüye kullanılabilir ve kullanılmıştır da […] Fotoğraf yozlaşabilir. İçinde bulunduğu zamandan ayrı düşebilir ya da (fotoğraftaki) özneleri genel olarak kötüye kullandığı gibi onu da kötüye kullanan baskıcı güçlerin güdümüne girebilir. Benjamin’in fotoğrafa…

"Fotoğraf Yazıları"

Heykel Önü Fotoğrafları Sergisi (1-X-17)

Heykel Önü Fotoğrafları Sergisi (1-X-17)Her haliyle bir anılar sildilesidir Heykel Önü.Nice yaşama tanıklık etmiş, nice yaşama fon olmuştur… Önceleri ihtiyaçtan çekilen şipşak fotoğraflar zamanla bir keyfe dönüşür… Ahir zaman masalcılarının objektiflerinde Bursa’yı anlatmaya başlarlar bizlere… Unutulan, ama asla unutulmaması gereken Bursa’yı…

"Heykel Önü Fotoğrafları Sergisi (1-X-17)"

Fotoğraf İdeolojisi & Algıda Gerçeğin Bozulumu

Fotoğraf İdeolojisi & Algıda Gerçeğin BozulumuGerçeklere objektifini kapatan, toplumsala sırtını dönen, hayatı estetize etmekten başka kaygı taşımayan, tüketim toplumunun davranış biçimlerine sadakat dışında sorumluluk tanımayan fotoğrafçılar, zihniyet dünyalarının ideolojilerden ve politikadan arınmış olduğunu zannederken fotoğraflarıyla sahte bir Türkiye imajı yarattılar. Fotoğraflarını vasıfsız bir propaganda aracı olarak kullandılar. Politik fotoğrafın kaba örnekleri arasında sayabileceğimiz “güzellik peşindeki estetikçi fotoğraflar”, katı bir ideolojik yaklaşımın ürünleri olarak bu dönemde yaygınlaştı. Fotoğrafçı ile toplumsal gerçeklik arasındaki ilişkiyi sorgulanmayan, klişe görüntülerin…

"Fotoğraf İdeolojisi & Algıda Gerçeğin Bozulumu"

New York’un İnsanları: Öyküler (Ciltli)

New York’un İnsanları: Öyküler (Ciltli)New York’un İnsanları: Öyküler, New York sokaklarında beş yıl süren yenilikçi bir çalışmanın ürünüdür. Bu beş yılda Brandon Stanton sokakta durdurduğu on binden fazla yabancıyla röportaj yapıp onların fotoğraflarını çekmiş ve bunları Humans of New York isimli blogunda paylaşmıştır. Bu kitapta ise fotoğraflara eşlik eden röportajlar daha da derinleşiyor ve bloga ün kazandıran içten anlatımı ortaya koyuyor. Bazıları muzip, bazıları yürek parçalayan bu öyküler, çeşitli sosyal medya platformlarında on beş milyon kişi…

"New York’un İnsanları: Öyküler (Ciltli)"