Yeni Başlayanlar İçin Hat Sanatı Sülüs Yazı Metodu

Yeni Başlayanlar İçin Hat Sanatı Sülüs Yazı Metoduİslâm yazıları içinde estetik, metanet ve ihtişamda zirveye ulaşmış sülüs yazının, XIX. yüzyılın âbide hattatı Mehmed Şevki Efendi eliyle satır düzeninde en güzel ahenge ulaştığı muhakkaktır. Sülüs yazıda yol, Şevki Efendi yoludur. Bu sebeple günümüzde sülüs yazı eğitimi merhumun yazdığı meşk murakkaaları yoluyla gerçekleşmektedir. Bu kitap, sülüs yazının talimi esnasında hat talebelerine hem tarihçe, malzeme ve uygulama bilgisi yönünden hem de yazı detaylarını anlama yönünden yardımcı olması maksadıyla…

"Yeni Başlayanlar İçin Hat Sanatı Sülüs Yazı Metodu"

Hatai / Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler

Hatai / Türk Süsleme Sanatlarında Stilize ÇiçeklerKitap sanatlarında Selçuklu’dan Osmanlı’ya aktarılan biçim dünyasını bizlere anlatan, öğreten daha da önemlisi çizimlerin yayınlanmasıyla bu kültür varlığını kalıcı kılan Keskiner, her zaman “saygın bir müzehhibe” ünvanını korudu, böyle anıldı. Bu kez karşımızda duran Hatai, kısa bir tarihçe, terminolojik belirlemelere yer verdikten başka, çizim özellikleri ve kurallarını da verdiğinden uygulamacılar için önemli. Gerek kompozisyon çözümlemeleri gerekse seçilen örnekler Türk sanatlarını çalışacak her genç insanın yolunu aydınlatabilecek nitelikte. Ayrıca, kitabın…

"Hatai / Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler"

Türk Sanatları Seramik

Türk Sanatları SeramikDünya tarihinde ilk izlerine Anadolu toprakları üzerinde rastlanan seramik, zamanla insanlar tarafından kendini ifade etmenin en güçlü enstrumanlarından biri haline gelmiştir. Bu materyalin bugün bir sanat dalına isim vermiş olması da toplumsal ve sanatsal bir anlatım dili olarak gelişmeyi başarmış olmasının delilidir. Anadolu uygarlıklarından itibaren izini sürdüğümüz seramik sanatı, önce Selçuklularla, daha sonra Osmanlı medeniyetiyle farklı ufuklar yakalamıştır. Öyle ki, ilkel günlük eşyalardan bugün evrensel bir şöhrete sahip olan İznik çinilerine ulaşan tekâmül çizgisi…

"Türk Sanatları Seramik"

Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Deyimleri Terimleri Sözlüğü

Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Deyimleri Terimleri Sözlüğüİslamiyet’in okumaya verdiği büyük değer, yazmaya itinayı da beraberinde getirdi. Her şeyin en güzelini yapma prensibi de, en mükemmel şekliyle, Hat ve Tezhip sanatlarında tezahür ve tecelli etti.Her zirveye tırmanışın zor olması gibi, bu gelenekli el sanatlarında da başarı kolay değil. Bu demir leblebiyi, sakız leblebi haline getiren sır ise, üstadın derslerinde gizli. Meşk sırasında geçen temel bilgiler, kurallar, terminolojik kavramlar ne kadar iyi anlatılır ve anlaşılırsa, başarı…

"Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Deyimleri Terimleri Sözlüğü"

Konyalı Hattat Hafız Mehmet Sakaoğlu

Konyalı Hattat Hafız Mehmet Sakaoğlu2010 yılı babamın ölümünün 35. yılı idi. Onu anmamızın güzel bir ‘vefa yıldönümü’idi. Memleket gazetemizde Konya’mızın seçkin kişilerini tanıtan, 30 yıllık dostum Mehmet İhsan Kayseri kardeşime konuyu açtım. O da bir mülakat yapmamızıni şahsen de tanıdığı “Mehmet Amca’sını böyle bir yazı ile anmamızın uygun olacağını söyledi. Elinizdeki bu kitabın ilk bölümü onunla yaptığımız konuşmanın dökümüdür. Memleket gazetesinde beş Pazar dününde tam sayfa olarak M.İ. Konevi imzasıyla yayımlanan bu yazı fotoğraflarla da…

"Konyalı Hattat Hafız Mehmet Sakaoğlu"

Yeni Başlayanlar İçin Tezhip 2 & Rumi ve Bulut Motifleri

Yeni Başlayanlar İçin Tezhip 2 & Rumi ve Bulut MotifleriGeleneksel kitap sanatlarımızın önde gelen şubelerinden biri olan “Tezhip”, hüsn-i hattın etrafında  asırlardır altından kanatlarıyla uçuşarak günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Yakın tarihimizde kısa sayılabilecek bir dönemi yaşasa da son yıllarda hak ettiği mertebeye ulaşma yolunda önemli mesafe kat etmiştir. Hoca-talebe buluşmalarında meşk usulüyle çeşitli kurum ve şahsi atölye çatısı altında öğrenilmeye gayret edilen bu sanatta, öğrencilere yol gösterecek bir yardımcı kitaba hep ihtiyaç duyulmuştur. Hacer Sönmez…

"Yeni Başlayanlar İçin Tezhip 2 & Rumi ve Bulut Motifleri"

Beş Ortaoyunu

Beş OrtaoyunuOrtaoyununun baş komiği dilimli, sarıklı bir kavuğu ve kırmızı çuhadan yapılmış kaftanı ile Kavuklu’dur. Oyun kuruluşunu her ne kadar Pişekâr düzenler ise de bütün hareketlerin, konuşmaların Kavuklu ile bağlantısı olacaktır. Çünkü güldürücünün düğümü Kavuklu’da çözülmektedir. Kavuklu’nun kambur veya cüceden Kavuklu Arkası denilen bir de yardımcısı bulunur. Mesela beraber yürürlerken Kavuklu aranarak sorar:– Fener nerede?Kavuklu arkası da Kavuklu’yu anlamaz, yanlış anlar:– Fener mi? Balat’tan önce!– Hay Allah müstehakını versin. O fener değil oğlum, hani ya…

"Beş Ortaoyunu"

Hüsn-i Hat ve Hadis (Ciltli)

Hüsn-i Hat ve Hadis (Ciltli) Hat sanatı, kalem ve is mürekkebinin yüzyıllar süren serüvenini anlatır. Çizilen her bir çizgi, harfleri zarifleştirirken diğer yandan da gönülde olana işaret eder. Hüsn-i hat, kelimelerdeki zarafet ve inceliğiyle camilerden kütüphanelere, mezar taşlarından duvarları süsleyen levhalara kadar yaşamın her alanını güzelliğiyle bezemiştir. Bu kitap hüsn-i hattın tarihine, hattatların özelliklerine ve hattatlarla ilgili şiirlere yer verilmesi bakımından müstesna bir eserdir. Eserde hat sanatının gelişmesinde motive edici bir etkiye sahip hadis metinlerinin…

"Hüsn-i Hat ve Hadis (Ciltli)"

Karagöz İle Hacivat

Karagöz İle HacivatKaragöz ve Hacivat bir göle oyunudur. Gölge oyunu, deve derisinden yapılmış figürlerin, bir ışık yardımıyla beyaz bir perdeye yansıtılarak güldürücü bir olayın anlatıldığı seyirlik sanattır, bir tür halk tiyatrosudur. Yüzlerce yıllık geçmişi olan Karagöz’ün ve Hacivat’ın güldürerek bize ayna tutan serüvenlerini ilgiyle okuyacasınız. Karagöz ile Hacivat: Halk gülmecesinin ve yergisinin en seçkin örnekleri.

"Karagöz İle Hacivat"

Hattın Çelebisi Hasan Çelebi (Ciltli)

Hattın Çelebisi Hasan Çelebi (Ciltli)ERZURUM’DAN MEDİNE’YE Bir insanın ömrüne neler sığabileceğini, kaderin insanı nerelerden nerelere sürükleyebileceğini bilmek, bizler için mümkün değil. Erzurum’da küçücük bir köyde, savaş şartlarının oluşturduğu yoksulluk ortamında talebe yetiştiren ne Emin Hoca, Osman Hoca, Yusuf Hocalar ne de ders okuyan Mustafa Çelebi, Mevlüt Ülker, Ali Ağırman, İbrahim Altaş,  … arkadaşları Hasan Çelebi’nin bir gün hepsinin  belki gitmeyi arzu ettiği Medine’deki mübarek mescitlerin yazılarını yazacak kadar bir şöhrete kavuşacağını tahmin edemezlerdi… Ama, aşk, sevgi…

"Hattın Çelebisi Hasan Çelebi (Ciltli)"