Sınıftan Kaçış

Sınıftan KaçışEllen Meiksins Wood, Isaac Deutscher Ödülü’nü kazanan bu klasik çalışmasında postmarksizmin etkili eğilimlerinin Marksist bir eleştirisini yapıyor. Postmarksistlerin, politikayı sınıf karakterinden soyma girişimlerine meydan okuyan Wood, sınıf, ideoloji ve politika arasındaki karmaşık ilişkilerden kendi özenli kavramsal çerçevesini kuruyor. Sosyalizm ile demokrasi arasındaki bağlantıların keşfine çıkarken liberal demokrasi ve sosyalist demokrasi arasındaki ilişkileri yeniden yorumluyor. Ellen Meiksins Wood, kitaba yazdığı yeni önsözde, tezlerini Sovyet sonrası dünya açısından değerlendiriyor. Postmarksizm ile son zamanların akademik eğilimi olan…

"Sınıftan Kaçış"

Almanya’da Faşizm Bir Kapitalist Cennet

Almanya’da Faşizm Bir Kapitalist CennetHitler’i duymuşsunuzdur, hani şu dünyayı ateşe atan adamı. Yeteneksiz ressam, becerikli lafazan. Çılgındı değil mi, hatta deli? Ama yok muydu etrafında akıllı biri? İhtiraslı, vicdansız, zalim, insafsızdı, kötülüğün cisimleşmiş haliydi… Ama tek başına mı işledi bunca cinayeti? Bir ulusun reisiydi. O ulusun yok muydu başka lideri? Rütbesi onbaşı idi ama 50 milyon insanın öldüğü bir savaşa komuta etti. Peki, yok muydu yanında bir generali ya da bir yüzbaşısı, hiç olmazsa eli…

"Almanya’da Faşizm Bir Kapitalist Cennet"

Toplumsal Reform Ya Da Devrim – Kitle Grevi, Parti ve Sendikalar – Teori ve Pratik

Toplumsal Reform Ya Da Devrim – Kitle Grevi, Parti ve Sendikalar – Teori ve PratikRosa Luxemburg’un yaşamı ve eseri sermayenin küreselleşmesine karşı özgürleştirici bir seçenek arayışıdır. Rosa, sermayenin kendini sürekli genişletmesini ve dünya üzerindeki yıkıcı etkisini büyük bir yetkinlikle irdelemiş; reformcu uzlaşıya, bürokratik entrikalara ve seçkinci örgütlenme yöntemlerine şiddetle karşı çıkmış; bu yönüyle de sosyalist bir toplum inşa etme çabalarına esin veren en önemli kişiliklerden biri olmuştur.  Bu kitap, onun siyasal yazılarından üçünü –“Toplumsal Reform…

"Toplumsal Reform Ya Da Devrim – Kitle Grevi, Parti ve Sendikalar – Teori ve Pratik"

Ücretli Emek ve Sermaye & Derinleşen Küresel Kriz ve Türkiye’ye Yansımaları

Ücretli Emek ve Sermaye & Derinleşen Küresel Kriz ve Türkiye’ye YansımalarıKorkut Boratav, Erinç Yeldan, Oktar Türel ve Galip Yalman’ın da aralarında olduğu emekten yana sosyal bilimcilerden oluşan Bağımsız Sosyal Bilimciler, önceki çalışmaları gibi bu kitapta da ekonomik ve sosyal gelişmeleri emekçiler açısından yorumluyor. Bağımsız Sosyal Bilimciler’in 17 yazar ve araştırmacının katkılarıyla hazırladığı bu kollektif ürün, 2000’li yıllardaki son ekonomik bunalıma gidiş sürecinde ve bunalım yıllarında “Türkiye’de emeğin durumu”na odaklanmaktadır. Ekonomik ve siyasal olgular, bu durum…

"Ücretli Emek ve Sermaye & Derinleşen Küresel Kriz ve Türkiye’ye Yansımaları"

Kapital 3. Cilt (Ciltli)

Kapital 3. Cilt (Ciltli)Bu kitap, Karl Marx’ın ve Marksizmin temel yapıtı Kapital’in tamamını, Almanca aslından çevrilmiş olarak Türkçeye kazandırma, böylece Türkçe Marksist edebiyatın en büyük eksiğini giderme yolundaki girişimin üçüncü ve son adımını oluşturuyor. Marksist iktisat alanına hâkim çevirmenler Mehmet Selik ile Erkin Özalp’in Almanca aslından Türkçeye kazandırdığı eser, titiz bir editörlük çalışmasıyla yayına hazırlandı. “[Kapital] kesinlikle burjuvaların (toprak sahipleri dâhil) kafasına şimdiye dek fırlatılmış en korkunç gülledir.” Marx’tan Becker’e 17 Nisan 1867 tarihli mektup…

"Kapital 3. Cilt (Ciltli)"

Üzerinde Güneş Batmayan Katliam & El Nino Kıtlıkları ve Üçüncü Dünyanın Açlıkla İnşası

Üzerinde Güneş Batmayan Katliam & El Nino Kıtlıkları ve Üçüncü Dünyanın Açlıkla İnşasıViktorya döneminin son çeyreğinde, tropikal kuşağın dört yanında ve ayrıca kuzey Çin’de, muazzam kuraklıklar tarımı tekrar tekrar enkaza çevirdi. Yaşanan kuraklıklar ve salgınlar, yoksul kırlarda 50 milyondan fazla insanın canına mal oldu. Bir zamanların yemyeşil toprakları kasvetli çöllere dönüşürken, Etiyopya, Çin ve Brezilya’nın bazı kesimlerinde, bir nükleer katliamı akla getirecek ölüm oranları ortaya çıktı. Büyük veba salgınından beri görülmemiş ölçekte bir insani trajedi…

"Üzerinde Güneş Batmayan Katliam & El Nino Kıtlıkları ve Üçüncü Dünyanın Açlıkla İnşası"

Marksist Kriz Teorisi ve Kredi Krizi

Marksist Kriz Teorisi ve Kredi Krizi1990’ların başındaki hâkim düşünce, kapitalizmin sarsıcı krizler döneminin son bulduğu yönündeydi. Ama kapitalizm bir krizin girdabından çıkmadan bir diğerine yuvarlanıyor. Olan biteni anlamaya çalışanlar, kaçınılmaz olarak yüzlerini kapitalizmin en büyük eleştiricisi ve çözümleyicisi Marx’a ve Marksizme dönüyorlar. Bu derleme, Marx’ın kriz teorisinin anlaşılır bir açıklamasını sunuyor, yanı sıra 2008 kredi krizinin Marksist bir çözümlemesini yapıyor.Beşinci Enternasyonal adlı İngilizce derginin özel sayısından yapılan seçkinin ilk bölümünde, Richard Brenner, Marksist kriz teorisinin…

"Marksist Kriz Teorisi ve Kredi Krizi"

Tarımsal Değişimin Sınıfsal Dinamikleri

Tarımsal Değişimin Sınıfsal DinamikleriTarım konusunda çalışan Marksist sosyal bilimcilerden Henry Bernstein bu kitabında, tarımsal değişimi ekonomi politik bir yaklaşımla inceliyor. Değişik kapitalizm modellerinde köylülüğün farklı dönüşüm süreçlerini ele alıyor. Sömürgeciliğin Latin Amerika, Asya ve Afrika’da tarımı, toprak-insan ilişkilerini nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyuyor. 20. yüzyılda dünya çapında uygulanan farklı tarım politikalarını sergiledikten sonra neoliberal küreselleşmenin tarımsal üreticiler üstündeki etkilerini tartışıyor. Tarım teknolojilerindeki değişimlerin, yoksul köylüler, küçük üreticiler, kapitalist çiftçiler ve diğer sınıflar bakımından doğurduğu farklı sonuçları…

"Tarımsal Değişimin Sınıfsal Dinamikleri"

Borç & İlk 5.000 Yıl

Borç & İlk 5.000 Yıl“Para, borç, armağan ve din üzerine derin düşüncelerden oluşan benzersiz bir kitap bu. İncelikli, berrak, sade bir dille yazılmış ve insanı baştan çıkaran bağlantılarla, ifşaatlarla dolu. Bu kitap hayatınızı değiştirecek.”                                                                                   …

"Borç & İlk 5.000 Yıl"

Bir Dış Ticaret Politikası Aracı İhracat Teşvikleri Teori-Uygulama

Bir Dış Ticaret Politikası Aracı İhracat Teşvikleri Teori-UygulamaDış ticaret politikası; tanımı, amaçları, türleri ve araçları·İhracat teşviklerinin tanımı, kapsamı ve önemi·Dünya’da uygulanan teşvik tedbirlerinin genel türleri·Gümrük tarifeleriİhracatta prim sistemiİhracatçının döviz tutma yetkisiMali ve finansal teşviklerTürkiye’de uygulanan teşvik tedbirleriVergi resim ve harç istisnasıBelgeli ihracat kredilerinde vergi, resim ve harç istisnası İhracat bonoları ve sertifikalarıİhracatta vergi iadesi, vergi indirimi ve muafiyetiİadenin usul ve esaslarıMarka tanıtım ve türk malı imajı

"Bir Dış Ticaret Politikası Aracı İhracat Teşvikleri Teori-Uygulama"

Marx’ın Para Teorisi

Marx’ın Para TeorisiSuzanne De Brunhoff’un da göstermiş olduğu gibi, Marx’ın parayı ele aldığı, onun para konusunda çalışan önde gelen yazarların yazdıklarını okuduğunu ve eleştirdiğini, parasal ekonomilerin önde gelen olgularına bilimsel açıklama getirdiğini göstermektedir. Bunun ötesinde, bu açıklama, yirminci yüzyıl para teorisinde hâkim olan durumlardan açık bir biçimde farklıdır ve belli tarihî olayların farklı açıklamasını ortaya koymaktadır. Bunun bir örneği, devletin para politikasının sermaye birikiminde krizleri yaratabilme ya da yumuşatabilme sorunudur. Keynes’in soruna ilişkin olarak, para…

"Marx’ın Para Teorisi"