Ara Rejimin Adaleti & Bir 28 Şubat Hikayesi

Ara Rejimin Adaleti & Bir 28 Şubat Hikayesi21. yüzyılın eşiğinde, teoride “demokrasi ile yönetilen” bir ülke olan Türkiye’de yaşanmış en önemli siyasi travmalardan biridir 28 Şubat Süreci. Devletin akıl tutulması yaşadığı, yüzbinlerce mağdur oluşturmuş bir hukukî ve siyasî skandal. Sıcaklığını halen muhafaza eden sürecin mağdur tarafındaki kahramanlarının hatıraları, yaşadıklarını kayıt altına almaları, tarihe düşülen önemli notlardır. Ara Rejimin Adaleti, dönemin en ünlü aktörlerinden Şükrü Karatepe’nin yaşadığı trajik, hatta trajikomik yargılanma sürecini anlatmaktadır.

"Ara Rejimin Adaleti & Bir 28 Şubat Hikayesi"

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş

Türkiye’de Çok Partili Hayata GeçişÇok partili hayata 1945’de geçtik. Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara geldi. Böylece “demokrasi”ye geçmiş mi olduk? 1960’larda siyasal rejimimizi “biçimsel demokrasi”, “Filipin demokrasisi”, “cici demokrasi” gibi sıfatlarla niteleyen eleştirilere bugün yenileri de katılmış bulunuyor. “46 Hareketi” bir karşı-devrim” miydi?

"Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş"

15 Temmuz Öncesi ve Sonrası

15 Temmuz Öncesi ve Sonrasıİlker Başbuğ 15 Temmuz’un diğer darbelerden farkını ortaya koyan ve bu farktan yola çıkarak alınacak önlemlerin de farklı olması gerektiğini söyleyen ilk isim oldu. Onun Tarafsız Bölge’de söyledikleri, toplumun 15 Temmuz’a bakış açısını doğru bir yörüngeye oturttu. Bu kitabın 15 Temmuz konusunda aklı karışıklar için mükemmel bir kılavuz olacağına inanıyorum. Çünkü benim için öyle oldu.Ahmet Hakan

"15 Temmuz Öncesi ve Sonrası"

Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı & Kurumların Vesayetinden Halkın İktidarına!

Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı & Kurumların Vesayetinden Halkın İktidarına!Kurumların Vesayetinden Halkın İktidarına!Strateji ve İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu yeni kitabında en kritik üç soruya yanıt arıyor: Rejim mi değişiyor? Sistem mi geliyor? Ülkemiz nasıl daha iyi yönetilecek? Gergerlioğlu, “Bu sorulara cevap vermek için öncelikle milletimizin siyasal kültürüne bakmalıyız,” diyor ve devam ediyor: “Son kurduğumuz Osmanlı Devleti’nin ilk on padişahı dünyanın en önde gelen mareşalleridir ve hemen hepsi güçlü liderliği temsil eder. Bizim medeniyetimizde, ülkelerin ne kadar medeni…

"Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı & Kurumların Vesayetinden Halkın İktidarına!"

Türkiye’nin Beka Meselesi

Türkiye’nin Beka MeselesiElinizdeki kitap 2016 Yılının Haziran ayından bugüne kadar Türk Ocakları ağ sayfasında ve Türk Yurdu dergisinde yayımlanan yazılardan oluşmaktadır.2012 Yılında Türk Ocakları Genel Başkanlığına geldikten sonra ilk iki dönemde yazmış olduğum yazıları Türkiye’nin Kritik Dönemeci ve Kıskaçtaki Türkiye adlı kitaplarda bir araya getirmiştik.Kitap başlıkları,dönem içinde yazdığımız ve dönemi temsil açısından en uygun gördüğümüz yazıların birinden alınmıştı.Bu defa da yazımızın başlığını dönemin ilk yazısından aldık: Türkiye’nin Beka Meselesi .Esasen beka konusuna daha önceki dönemlerde…

"Türkiye’nin Beka Meselesi"

Her Şey Bitti Ana’ya Söyleyin

Her Şey Bitti Ana’ya SöyleyinAcı duyan insanların dünyası, farklı ve keşfedilmeye muhtaç bir dünyadır. Acı çekenler bu dünyanın içinde yapayalnızdırlar ve bu yalnızlık onları, sosyal ve kültürel ilişkilerinden koparır, ruhlarında duydukları acıyla, yalnızlık daha katmerli bir hale gelir. Acısını tek başına ve paylaşmadan yaşayan, bu acıyı başkalarına karşı ifade edebilme özgürlüğüne sahip olmayan insan, yavaş yavaş ölüm düşüncesine yaklaşır. Dünyası, başka insanlarla paylaştığı gerçekliğin dünyası değildir artık ve gerçekte bu dünya zamanla sadece kuşatıcı bir…

"Her Şey Bitti Ana’ya Söyleyin"

Propaganda Davası Çanakkale Olayları Davası Köpek Davası / Yassıada Zabıtları-XII

Propaganda Davası Çanakkale Olayları Davası Köpek Davası / Yassıada Zabıtları-XIIYayınevimizin yayınlamış olduğu Yassıada Zabıtları XII. ciltle tamamlanmış oluyor. Emine Gürsoy Naskali’nin ifadesiyle, Yassıada mahkemelerinin resmi tutanakları, Yassıada mahkemesi personeli tarafından ses kayıtlarından çözümlenerek çok sınırlı sayıda (tarih belirtilmeden) teksir edilmiş ve belirli kişi veya kurumlara verilmiştir. Bizim kullandığımız zabıt metinleri, Celal Bayar’ın sağlığında özel suretle satın alınmış teksir nüshalardır ve halihazırda Celal Bayar Vakfı Kütüphanesinde (Umurbey, Gemlik, Bursa) bulunmaktadır. Tutanaklar hiç bir kısaltma veya değişiklik…

"Propaganda Davası Çanakkale Olayları Davası Köpek Davası / Yassıada Zabıtları-XII"

68’e Bugünden Bakmak

68’e Bugünden BakmakOnur Açar, H. Kutay Aytuğ, Ayhan Bilgin, Okan Can,Ozan Doğan, Çağrı Eryılmaz, M. Asım Karaömerlioğlu,Hayriye Özen, Hale Satıcı, Murat Satıcı, Ali Haydar Soysüren1968 yazı birçok farklı ülkede eşzamanlı gelişen geniş öğrenci protestolarına sahne olmuştur. Hepsi geliştikleri özgül ulusal bağlamların izlerini taşımakla beraber hareketlerin eşzamanlılığı, taşıyıcıların ve hoşnutsuzluk temalarının benzerliği dikkate alındığında, küresel dinamiklerin de oldukça belirleyici olduğu toplumsal hareketlerdir.Elinizdeki çalışma 68 hareketlerini bir taraftan Türkiye bağlamındaki oluşum ve gelişim dinamikleri açısından ele alırken,…

"68’e Bugünden Bakmak"

Yatağını Bulan Nehir

Yatağını Bulan NehirBu toprakların bütün halkları ve onların kadim uygarlıkları, Makedonya’dan Kuzey Afrika’ya; Anadolu’dan Çin sınırlarına kadar uzanan büyük coğrafya böylesine büyük bir değişim fırsatını belki ilk defa eline geçiriyor ve bunun için siyasî bir inisiyatif geliştiriyor. Avrupa Birliği, Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslar coğrafyası ve tabii Dicle ve Fırat’ın arasında hayat bulan, bunun içinde adına “ırmaklar arasındaki ülke” anlamında Yunanca Mezopotamya denen, uygarlığın doğduğu bütün medeniyetlerin anası olan topraklar… Ve Arap Yarımadası’ndan tüm…

"Yatağını Bulan Nehir"

Fikir Kulüpleri Federasyonu

Fikir Kulüpleri FederasyonuFKF, Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları mücadelesi tarihine katkılarda bulunmuş bir sosyalist öğrenci örgütüdür. Bir dönemi gerçekten anlayabilmek ve sorgulayabilmek için, o dönemi kendi dinamikleriyle değerlendirmek gerektiği açıktır. FKF yaşadığımız coğrafyanın en fırtınalı yıllarının ana dinamiklerinden biridir ve yazarın o döneme ilişkin en geniş kapsamlı çalışmasıdır. FKF’nin hikayesi, Türkiye Üniversitelerinde boyverip gelişen toplumsal muhalefetin ve sadece yaşadıkları dönemde değil bu gün bile, her biri birer efsane haline gelmiş sosyalist gençlerin toplumsal mücadele tarihinin…

"Fikir Kulüpleri Federasyonu"

Sultan Murad ve Ali Suavi Olayı

Sultan Murad ve Ali Suavi OlayıSarıklı İhtilalcinin Çırağan Baskını * Hürriyet alemdarına yeni saltanat yolu…* Abdülaziz’in intirahı meselesinin içyüzü…* Çerkez Hasan Olayı ve Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın katli…* Sultan Murad tam bir cinnetin içinde…* Abdülhamid’e aralanan saltanat kapısı…* Midhat Paşa’ya verilen “feragat belgesi” meselesi…* Umuda son yolculuk ve 93 günlük saltanatın sonu…* Çırağan Sarayında 28 yıllık mahpusiyet…

"Sultan Murad ve Ali Suavi Olayı"