Toplumsal Adalet ve Totalitarizm

Toplumsal Adalet ve TotalitarizmToplumlarda, adaletin yüksek olduğu zamanlarda daha demokratik, buna karşın, bozuştuğu zamanlarda ise daha totaliter bir siyasal yapının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Ancak ne yazık ki, totalitarizmin adaletsizliğinde hemfikir olanlar, adaletin toplumsallığı konu edilince “ilk sahipleniş” ya da “hak ediş” gibi, temelde “çıkarcı” ve “fırsatçı” niyetler taşıyan gerekçeleri ileri sürmektedirler. Hiç kuşkusuz totalitarizmin, bir toplumsal adaletsizliğinde durumudur. Ama “toplumsallık” nosyonunu yitirmiş bir adaletin de âdil mi yoksa gayr-i adil mi olduğu şüphelidir. Oysa gerçekte…

"Toplumsal Adalet ve Totalitarizm"

Türkiye’nin Sorunları ve Çözüm Yolları (Yapılması Gerekenler)

Türkiye’nin Sorunları ve Çözüm Yolları (Yapılması Gerekenler)Bu kitap, dünyamızda gerçekleşen ciddi ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir dönemde sürekli yenilenerek ve eklemeler yapılarak yaklaşık 10 yıllık bir zaman diliminde hazırlanmıştır. Dünyamızda yaşanılan bu değişimin sunabileceği imkanlardan ülkemizin en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlamak, ancak uzun vadeli bir gelişim ve değişim stratejisi ile mümkün olabilir. Sürekli sorunlardan bahsedilen, çeşitli tarihler arası kıyaslamaların olduğu, karşılaştırılmalı rakamların verildiği hatta ekonometrik analizlerin yapıldığı ama nedense çözümlerden bahsedilmeyen binlerce kitap, döküman ve…

"Türkiye’nin Sorunları ve Çözüm Yolları (Yapılması Gerekenler)"

Yeni Faşizmin Kökenleri Ebedi Dönüş

Yeni Faşizmin Kökenleri Ebedi DönüşFaşizmin kötülüğünün anlaşılması, anlatılması çok önemli. Kötü olduğu hep söylendiği, Hitler Mussolini gibi kötülük timsali adamlarla anıldığı için değil; kötülüğü malum olduğu, derinden hissedildiği, bizzat bilindiği için kötü olmalı faşizm. Bunu için de faşizm hakkında ezber okumayan, kendi kelimeleri ile konuşan bir dile ihtiyaç var. Faşizmin tarihsel deneyimlerini bilen, fakat bunu nakletmekle ve prototip örneklerle benzerlikler kurmakla yetinmeden, deyim yerindeyse faşizmi ‘sıradan’ tarif ve teşhis eden bir dile…Fırat Altınkaya’nın çalışması, böyle…

"Yeni Faşizmin Kökenleri Ebedi Dönüş"

Faşizm ve Kapitalizm & Faşizmin Sosyal Kökenleri ve Fonksiyonu Üstüne Teoriler

Faşizm ve Kapitalizm & Faşizmin Sosyal Kökenleri ve Fonksiyonu Üstüne Teoriler“Lümpen-Bohem kitlelerin, küçük burjuvazinin, orta sınıfların faşizme yatkın ideolojik konumları ile ekonomik bunalımların yarattığı umutsuzluk  ve  bezginlik  iklimi,  faşizmin  oluşmasında  ne  kadar  önemli  bir  faktör  olarak  belirirse  belirsin,  faşizm  ortamının hazırlanmasında, faşizmin iktidara getirilmesinde, faşizmin uygulanmasında bütün kuklaların ipleri, son tahlilde, emperyalist finans kapitalin elinde bulunur.” Marksist yazarlar August Thalheimer, Arthur Rosenberg, Otto Bauer ve Angelo Tasca’nın faşizm hakkındaki düşünceleri Prof. Dr. Rona Serozan tarafından bu kitapta toplandı. Günümüzde…

"Faşizm ve Kapitalizm & Faşizmin Sosyal Kökenleri ve Fonksiyonu Üstüne Teoriler"

Çizgilerle Komünist Manifesto

Çizgilerle Komünist ManifestoKomünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerindendir. Karl Marx ile Friedrich Engels tarafından kaleme alınan Komünist Manifesto’nun ilk basımı 1848 Şubatında Londra’da yayınlandı. O tarihten bugüne belli başlı dünya dillerinde sayısız basımı yapıldı, bugün de yaygın bir ilginin konusu olmaya devam ediyor. Yordam Kitap, eserin yayınlanışının 160. yılında Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar başlığıyla sunduğu kapsamlı derlemeden sonra şimdi de eseri çizgilerle canlandıran bir çalışmaya yer veriyor. Manifesto’nun metni sayfalarda akarken ünlü…

"Çizgilerle Komünist Manifesto"

Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar

Komünist Manifesto ve Hakkında YazılarKarl Marx ile Friedrich Engels tarafından Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme alınan Komünist Manifesto’nun ilk basımı 1848 Şubatında Londra’da 23 sayfa hâlinde yayınlandı. O tarihten bugüne belli başlı dünya dillerinde Manifesto’nun sayısız basımı yapıldı; bugün de yaygın bir ilginin konusu olmaya devam ediyor.Yordam Kitap’ın, yayınlanışının 160. yılında okurlara sunduğu bu derlemede, Manifesto’nun Nail Satlıgan tarafından yapılan yeni bir çevirisi ile Manifesto üzerine yazılar yer alıyor. Paul Sweezy, Aijaz Ahmad, İrfan Habib,…

"Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar"

Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi

Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç TarihiKapitalizm insanlığın başbelası, her gün yaşadığımız felaket. Bizi aç, yoksul, işsiz bırakan; kendimize, çevremizdekilere, işimize, yaşamaya yabancılaştıran düzenin adı. Ama her düzen gibi onun da bir tarihi var. Kapitalizmin tarihini bilmek en çok da onun tarihin bir vaktinde başlamış bir siyasi iktisadi biçim olduğunu, dolayısıyla tarihin bir başka vaktinde de sona ereceğini bilmek için önemli. Meksikalı yazar ve çizer Rius, Kapitalizmin Korkunç Tarihi kitabında bu tarihi 15. yüzyılın feodal çağındaki köklerinden alarak…

"Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi"

Daha Az Devlet Daha Çok Toplum

Daha Az Devlet Daha Çok ToplumCantzen, ülkemizde hiç bilinmeyen ve haksız yere “terörizm” ve “kargaşa”yla özdeşleştirilen anarşizm hareketinin Proudhon, Kropotkin, Bakunin, Landauer ve Malatesta gibi klasik savunucularının düşüncelerini güncel uygulanabilirlikleri açısından değerlendirdiği bu kitapta, anarşizmin söz konusu “proje üretme” sürecine can alıcı katkılar sağlayabileceğini gösteriyor. Sosyal demokrasinin tıkandığı, işçi sınıfına dayalı geleneksel Marksist çizginin etkisizleştiği bir ortamda, anti-otoriter, şiddet karşıtı, özyönetimci, ödünsüz özgürlükten ve karşılıklı yardımlaşmadan, ademi merkeziyetçi federatif yapılardan yana bir anarşizmin gündeme geldiğini…

"Daha Az Devlet Daha Çok Toplum"

Tarih ve Tin

Tarih ve TinJoel Kovel “tin” ve “ruh” kavramlarının insanın özgürleşmesi için sundukları imkânları enine boyuna incelediği bu kitabında hem kapitalizmin hem de Yahudilik, Hıristiyanlık, Budacılık gibi kurumlaşmış dinlerin güçlü bir eleştirisini sunuyor. Yazar, kitabı aslen Hegel’in başlattığı ve Marx, Nietzsche, Freud, Kafka ve Heidegger’in çeşitli biçimlerde sürdürmüş oldukları “tinsellik sorununu dindışı bir çerçevede geliştirme” projesinin sürdürücüsü olarak tasarlamış. Tini cisimsiz bir töz olarak görmüyor; ona göre tin, kökleri insanın toplum-öncesi doğasında, “varlığın plazması”nda olan ama…

"Tarih ve Tin"

Kapitalizmin Tarihi 1500-2010

Kapitalizmin Tarihi 1500-2010Dünyaca tanınmış bir iktisat tarihçisi ve kuramcısı olan Michel Beaud, çevrildiği her dilde büyük bir ilgiyle karşılanan bu kitabında kapitalizmin doğuşunu ve gelişimini tüm ayrıntılarıyla çözümlüyor. Ticarete dayalı Batı toplumlarının tüm dünyaya hükmeden bir güç haline geldiği bir doğal çevrede yine ticaretle yaşayan Doğulu eşdeğerlerinin neden kapitalizmin diye bilinen bu yaratıcı ve yıkıcı olgunun bir parçası olarak görülemeyeceği üzerinde duran Beaud, XVI. yüzyıldan başlayıp kapitalizme uzanan süreci, toplumsal sınıflar ve hükümet etme biçimlerinde…

"Kapitalizmin Tarihi 1500-2010"

Komünist Manifesto (Cep Boy)

Komünist Manifesto (Cep Boy)Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerinden biridir. “Bu küçük kitapçığın ağırlığı pek çok cilde denktir. Bugüne dek uygar dünyada örgütlü ve mücadeleci proletaryanın tümüne hayat ve hareket veren onun ruhudur.” (Lenin)Karl Marx ile Friedrich Engels tarafından Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme alınan Komünist Manifesto’nun ilk basımı 1848 Şubatında Londra’da 23 sayfa hâlinde yayınlandı. O tarihten bugüne belli başlı dünya dillerinde Manifesto’nun sayısız basımı yapıldı; bugün de yaygın bir ilginin konusu…

"Komünist Manifesto (Cep Boy)"