Günümüzde Psikoterapi

Günümüzde PsikoterapiPsikanalizden türeyen psikoterapiler, insanlığın umutsuzluk ve kaygıyla mücadelesinde önemli bir aşamayı temsil eder. Diğer yandan yirminci yüzyıl boyunca psikoterapi tekniklerinde büyük bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Bu konudaki Türkçe kaynakların sınırlılığını göz önüne alan psikiyatr Saffet Murat Tura, özellikle sınır durumlar ve narsisizm konuları çerçevesinde geçen başlıca tartışmaları özetleyerek temel ve güvenilir bir bilgi aktarmayı amaçlıyor.Analitik psikoterapi kuramları arasındaki çatışmaların sanıldığı kadar uzlaşmaz olmadığını savunan yazar, kuramsal tartışmaların çoğunun, psikoterapi tekniklerinin oluşturduğu farklı deney ortamlarında…

"Günümüzde Psikoterapi"

Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş

Eski Yunan ve Roma Tarihine GirişEski Yunan ve Roma dünyası; siyaset, hukuk, askerlik, mimarlık, sanat, düşünce ve tarih yazıcılığı alanlarında günümüz Batı uygarlığı üzerinde çok önemli etkiler bırakmıştır. Batı dünyası –Girit’teki Minos uygarlığı ve Yunanistan’daki Miken uygarlığını da kapsayacak şekilde– Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının bıraktığı miras üzerine kurulmuştur. Bu kitapta yaklaşık 3500 yıllık bir dönemin tarihi ele alınmaktadır. “Polis” denen kent-devletlerinin kurulmaya başlaması, kolonizasyon, doğa filozofları, demokrasi ve demokratik yönetim biçiminin ortaya çıkışı, Herodotos…

"Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş"

1934 Trakya Olayları

1934 Trakya Olayları1930’lu yıllarda başta Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ olmak üzere Trakya’nın önemli vilâyet ve ilçelerinde kayda değer sayıda bir Yahudi nüfusu yaşamaktaydı. Onlarca yıldan beri Müslüman komşularıyla sükûnet içinde yaşayan Trakyalı Yahudilerin bu sakin hayatları, 1934 yılının Haziran ayının son günleri ile Temmuz ayının ilk günlerinde aniden sona erecekti. Birkaç gün boyunca süren tehdit ve şiddet eylemlerinin sonunda Yahudiler, evlerini ve eşyalarını terk etmek veya yok pahasına satmak zorunda kalarak İstanbul’a kaçacak, ortam yatıştıktan…

"1934 Trakya Olayları"

Rus Devrimleri 7-E-13

Rus Devrimleri 7-E-13…Burada bu hareketlerden sadece ikisi üzerinde duracağız; her ikisi de önemli ve her ikisi de Bolşevikler tarafından iftiraya uğramıştır. Bunlardan biri, 1921 Mart’ında gerçekleşen “Kronştat Ayaklanması”dır.Moskova ve Petrograd’daki işçi eylemlerinin şiddetle bastırılmasıyla birlikte, iktidardaki partinin mevcut politikaları sürdüğü sürece, ülkenin içinde bulundıuğu berbat durumdan çıkışın imkansızlığını gören ve hükümetin “ihanetinden” derinden etkilenen Kroştat denizcileri 1917’de vermiş oldukları sözlerini tutup Bolşevik iktidar karşısında harekete geçtiler….

"Rus Devrimleri 7-E-13"

XIX. Yüzyılda Honaz Kazasında Sosyal ve Ekonomik Hayat

XIX. Yüzyılda Honaz Kazasında Sosyal ve Ekonomik HayatHonaz ve çevresinde köklü değişiklikler son 50 yılda meydana gelecektir. Bu değişme veya gelişme, ürün türlerinin değişmesi, alışılagelen tarım tarzının terk edilerek ilmi usullere göre yapılmaya çalışılan tarım sonucu, ürün miktarı ve kalitesinin artması ve dolayısıyla tarımla uğraşanların refah seviyesinin yükselmesi şeklinde olacaktır. Bu durum sadece Honaz ve çevresinde mühhasır olmayıp, Türk köy ve köylüsünün yakın zamanlara kadar yaşadığı ve çok zor değiştirdiği kaderidir. Bu gün bile yörede…

"XIX. Yüzyılda Honaz Kazasında Sosyal ve Ekonomik Hayat"

Doğu Ülkeleri Tarihinin Altın Çağı

Doğu Ülkeleri Tarihinin Altın ÇağıKorykos hâkimi Hayton veya diğer bir deyişle Hetum’un bu eseri, Ortaçağı anlatan birinci el kaynaklar arasında önemli bir yere sahiptir. Haçlı seferleri döneminde kaleme alınan bu eser, Hayton’un hem Hristiyan dünyasına hem de Moğollara taktik verme amacıyla yazmış olduğu bir tavsiye ve strateji kitabıdır. Bir yandan Memlükler, diğer yandan Anadolu Selçukluları arasında sıkışıp kalan Ermenilerin o sıralar gerek Batıdan ve gerekse Doğudan müttefikler aradığı muhakkaktı. İşte böyle bir dönemde İslam dünyasının bağrına…

"Doğu Ülkeleri Tarihinin Altın Çağı"

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji Nedir?20. yüzyılın en büyük sosyologlarından ve düşünürlerinden Norbert Elias, henüz lise öğrencisi iken katıldığı I. Dünya Savaşı günlerini şu sözlerle anlatır: “Derken savaş her şeyi değiştirdi. Cepheden döndüğümde karşılaştığım dünya artık benim dünyam değildi. […] Ben de değişmiştim. Gelgelelim beni en çok etkileyen şey, şiddete veya ölümlere tanık olmam değil; aksine, tek tek insanların toplum örgüsü karşısındaki görece güçsüzlüklerine, çaresizliklerine tanık olmamdı.” Savaş Norbert Elias’ı dehşete düşürmekle kalmamış; onu birey, toplum, devlet ve bunlar arasındaki…

"Sosyoloji Nedir?"

Selçuklular Tarihi ve Kültür Kitaplığı (7 Kitap)

Selçuklular Tarihi ve Kültür Kitaplığı (7 Kitap)Türkler tarih boyunca yayıldıkları sahalarda pek çok devlet kurmuşlar, adları değişik olmasına rağmen bu devletler bir devamlılık göstererek bugüne kadar gelmişlerdir. Bu devletlerin en önemlilerinden biri de Büyük Selçuklu Devleti’dir. Bu Türk devletine, hükümdar ailesinin atası olan Selçuk’a nispetle Selçuklular denmiştir. Oğuzlar, 12’si Bozok, 12’si de Üçok olmak üzere 24 boydan oluşmakta idi. Bu boylardan Kınık koluna mensup olan Selçuklular, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları,…

"Selçuklular Tarihi ve Kültür Kitaplığı (7 Kitap)"

Psikanalizde Yeni Yollar

Psikanalizde Yeni Yollarİnsan kendini tanıyabilir mi? Ya da başkalarını? Ya da tanımalı mı? Peki kendini tanımak nedir? Tanınacak olan “Kendi” nedir?  İnsanın bir birey olarak ortaya çıkmasıyla, yani “kendini” doğadan ve başka her şeyden, herkesten ayrı bir bütünlük olarak algılamaya başlamasıyla birlikte zihinleri kurcalamaya başlayan bu türden sorular, şimdi bile gizemini, heyecan verici sürükleyiciliğini koruyor. Bu ilginç çalışmasında Karen Horney sorunun felsefi yanına ek olarak teknik yanını da ele almış, çağdaş psikanalitik yöntemlerin yardımıyla kişinin…

"Psikanalizde Yeni Yollar"

Klinik Psikolojiye Giriş

Klinik Psikolojiye GirişBu kitap ile üç amaç gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. İlk olarak, özellikle donanımlı lisans öğrencileri alanın neler içerdiğine ve ge ğine dair net bir anlayışa sahip olmadan klinik, psikolojiye ilgi-duyduklarını ifade etmektedir. Ana dalı psikoloji olmayan daha da fazla miktardaki öğrenci ise aynı şekilde klinik psikolojiye dair daharfazla şey bilmek istemektedir. Her iki grubun da alana ait esaslı bir incelemeden yarar sağlayacağı düşünülmüştür. İkinci olarak, klinik psikoloji tarihini, kapsarfıını, işlevlerini, geleceğini ve tüm kuramsal görüşleri…

"Klinik Psikolojiye Giriş"

Osmanlı’nın Muhteşem Projeleri (10 Kitap Takım)

Osmanlı’nın Muhteşem Projeleri (10 Kitap Takım)Osmanlı Devleti, altı asır boyunca muazzam bir medeniyeti bütün dünyada gözler önüne sermiş, ‘büyük devlet, büyük düşünen devlettir’ düsturunca hareket etmiştir. Osmanlılar, sadece tarihin altın sayfalarına yazılan zaferlerle dünyaya yayılmamış, aynı zamanda temsil ettiği davanın gereği olarak hâkim olduğu beldelerde halkın huzur ve refahını sağlamayı kendilerine vazife addetmişlerdir. Bunun bir meyvesi olarak da mimariden ulaşıma, eğitimden sağlığa birçok proje gerçekleştirmişler, ‘imkânsız’ denilen muazzam işlere teşebbüs etmişler ve birçoğunu da başarmışlardır.…

"Osmanlı’nın Muhteşem Projeleri (10 Kitap Takım)"