Geçmişten Günümüze Görele

Geçmişten Günümüze GöreleBu kitabı okuduğunuzda, Görele’yi görmüş, Görele’yi yaşamış olacaksınız. Yöre insanının ticaret hayatını, el sanatlarını, çarşılarını, konuşmalarını, gelenek ve göreneklerini, bayramlarını, evlenme ve düğün adetlerini, eğlencelerini ve bütün kutlamalarını, kısaca yaşam tarzını öğreneceksiniz. Görele’nin yaylalarına çıkacak soğuk sularından içecek, derelerinde balık avlayacak, bahçelerinde fındık, kiraz toplayacaksınız. Görele çarşısının dövme köy dondurması, koz helvası, meşhur Görele pidesi yiyeceksiniz. Görele’nin manilerini öğrenecek, türkülerini söyleyeceksiniz. Çok eski zamanlara dayanan tarihini ve yöre halkının verdiği kurtuluş mücadelesini ibretle…

"Geçmişten Günümüze Görele"

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Bizde Türk Edebiyatı Tarihleri

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Bizde Türk Edebiyatı TarihleriHayal Şehir Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir’den bak!Bir zaman kendini karşındaki rü’yâya bırak! Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan;Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan; O ilâh isteyip eğlence hayalhânesine,Çevirir camları birden peri kâşânesine. Som ateşten bu saraylarla bütün karşı yakaBenzer üç bin sene evvelki mutantan şarka. Mestolup içtiği altın şarabın zevkinden,Elde bir kırmızı kâseyle ufuktan çekilen, Nice yüz bin senedir şarkın ışık mîmarıBöyle mâmûr eder ettikçe hayâl Üsküdar’ı. O…

"Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Bizde Türk Edebiyatı Tarihleri"

Hasan Dağı’nda İlmi Cevelan

Hasan Dağı’nda İlmi CevelanEser, 7-16 Haziran 1928 tarihinde Hasan Dağı’na yapılan ilmi bir seyahati anlatmaktadır. Bu seyahate, Aksaray Orta Mektep Müdür, Mualimlleri, 55 öğrenci, Belediye Reisi Hadi Bey ve eşi, Müdür Hüsnü Bey’in eşi, Belediye Veznedarı Yakup Efendi ve Taşpınar Karakol Kumandanı Niğdeli Şakir Efendi katılmıştır. Muallim Hüsnü Bey, eseri on günlük seyahat izlenimlerini esas alarak hazırlanmıştır. Ayrıca esere Muallim Hüsnü Bey tarafından Aksaray ve çevresini anlatan bir ek konmuştur. Eserade, Hasan Dağı ve çevresi,…

"Hasan Dağı’nda İlmi Cevelan"

Niğde, Aksaray ve Nevşehir Tarihi Üzerine

Niğde, Aksaray ve Nevşehir Tarihi ÜzerineDaha önce yayınladığımız Niğde Tarihi Üzerine isimli çalışmanın devamı niteliğinde olan bu çalışmada Selçuklu ve Osmanlı Devletleri döneminde sancak ve Cumhuriyet Dönemi’nde ise vilayet konumunda bulunan Niğde’nin tarihi üzerine olan makalelere yer verilmiştir. Yazılan makalelerde zaman zaman ifade edildiği üzere, Aksaray ve Nevşehir, Niğde Sancağı’nın birer kazası durumunda idiler. Niğde tarihi, bugün vilayet konumunda bulunan Aksaray ve Nevşehir Kazalarının tarihini de kapsamaktadır. Günümüz okuyucularının yanlış anlamalarına yol açmamak için bu…

"Niğde, Aksaray ve Nevşehir Tarihi Üzerine"

Eskiçağda Karaman

Eskiçağda KaramanIsaurike’nin yanında Derbe bulunur ve burası Kappadokia’ya en yakın ülkedir. Derbe Tiran Antipatros Derbetes’in kralı ikametgahı idi. Bu tiran Laranda’ya da sahipti. Fakat benim zamanımda Derbe ve her iki Isaura da Amyntas’ın elinde bulunuyordu. Amyntas, Isaura’yı Romalılardan aldığı halde Derbetes’e saldırıya geçerek onu öldürmüştür. Amyntas, iki Isaura’yı da tahrip ettikten sonra, aynı yerde kendisi için kralı bir ikametgah yaptı. Fakat orada inşa ettirdiği surun tamamlanmasını göremedi, çünkü Homonadeis ülkesini istila ederken, Kilikialılar tarafından pusuya…

"Eskiçağda Karaman"

Kop’dan Zigana’ya & İşgal Yılları (Kop-Zigana-Toptepe-Çimen Dağları)

Kop’dan Zigana’ya & İşgal Yılları (Kop-Zigana-Toptepe-Çimen Dağları)Misak-ı Milli Değişmeyecek..! Türkiye, kimlerin elinden, hangi şartlarda alınarak bağımsızlığına kavuşturan dedelerimizle birlikte acılara gark olmuş o günleri şimdi kim hatırlıyor ki? Atatürk, İnönü, Kazım Karabekir, Mareşal Fevzi Çakmak, Celal Bayar ve silah arkadaşları Osmanlının her cephede mağlup olduğu dönemde ortaya çıkma cesaretini gösterdiğinde, Avrupa, Amerika ve çeşitli düvellere kafa tutarak Türk halk ile el ele Türkiye Cumhuriyetini kurarken azap, işkence ve yoklukları hep birlikte çektiler. Sevgili okurlar. Bu…

"Kop’dan Zigana’ya & İşgal Yılları (Kop-Zigana-Toptepe-Çimen Dağları)"

Osmanlı Belgelerinde İçel Sancağı Anamur Kazası KOD:8-F-3

Osmanlı Belgelerinde İçel Sancağı Anamur Kazası KOD:8-F-3Elinizde tuttuğunuz “Osmanlı Belgelerinde İçel Sancağı Anamur Kazası” araştırmasına baktığınızda resmi arşiv de olsa, günlük hayata ayna tutan o kadar çok hikâyenin ipucuna rastlayacaksınız, her belge sizi geçmişin canlandığı öylesi yerlere taşıyacak ki, inanmakta güçlük çekeceksiniz.Abdullah AYAN / Gazeteci-Yazar***Mustafa Erim, Anamur’un 500 yıllık tarihsel öyküsünü belgelerle ortaya koymuş.. “Anamur Tarihi”ni okurken aslında bölgenin tarihini de okumuş oluyoruz…Mirza TURGUT / Araştırmacı-Yazar***Yerel tarih alanında çalışanların ve bu konuya ilgi duyanların sıkılmadan…

"Osmanlı Belgelerinde İçel Sancağı Anamur Kazası KOD:8-F-3"

Osmanlı Taşra Hayatına İlişkin Olaylar

Osmanlı Taşra Hayatına İlişkin OlaylarOrijinal adı Havadisü’d-Dımışk el-Yevmiyye olan  ve Berber Bedirî’nin Günlüğü adıyla okuyucuya sunulan bu metin; bugün yanı başımızda oluk oluk kanların aktığı, çok acı dramların yaşandığı, Suriye topraklarının 18 yüzyıldaki bir kesitine günlük gazete haberleri gibi ışık tutan tarihi bir belgedir. O günlerde de talihsiz Şam’ın başında bir Esat var: Bakın Berber Bedirî ne diyor:“Esat Paşa, yığınlarla buğdayları ve malları yağmalayıp topladıktan sonra, Sayda Paşası Mehmet Paşa teşrif etti. Bu Sayda Paşası…

"Osmanlı Taşra Hayatına İlişkin Olaylar"

Modern Türkiye Tarihi (1789-2007)Ciltli

Modern Türkiye Tarihi (1789-2007)CiltliCarter V. Findley, Türkiye’nin iki yüz yıllık modernleşme tarihini derinlikli analizler, çarpıcı tespitler ve zengin bir kaynakçayla anlattığı bu kitabıyla, tarih kitaplığımıza bir başucu eseri armağan ediyor. Modern Türkiye Tarihi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemini ve kuruluşundan bugüne Türkiye Cumhuriyeti’ni yakından tanımak isteyen herkes için ideal bir kaynak niteliğinde. “Findley’in bu son derece sıcak, berrak, engin bilgiye dayanan, günceli yakalayan özgün kitabı Osmanlı Devleti’nin ve Türkiye’nin modernleşmeye yönelik olarak iki yüzyıldan beri attığı…

"Modern Türkiye Tarihi (1789-2007)Ciltli"

Anadolu Ezgisi

Anadolu Ezgisi“Anadolu bizim evimiz. Onu kıyı bucak tanımadan üzerinde mutlu bir yaşam süremeyiz.” Anadolu’yu anlamadan üreteceğimiz sosyal, siyasal ve bireysel hiçbir düşüncenin tutarlılığından söz edilemez.” “Bu kitap aydınımızın yaşadığı toprakları tanıyarak ortak değerler üretmesi ve bu değerler etrafında birleşmesini ülkü edindi.”

"Anadolu Ezgisi"